Rävsax i toppmötet

I gårdagens SM-par möttes guldkandidaterna Tommy Bergdahl–Johnny Östberg och Håkan Strääf–Mats Sjöberg.

På rondens första bricka presterade Tommy fint motspel.

KD95
E8
Ekn1076
65
82
Kkn103
543
K932
73
9765
92
EDkn108
Ekn1064
D42
KD8
74
9
Nord
Öst
Syd
Väst
Nord giv
Ö-V i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
Tommy Bergdahl
Håkan Strääf
Johnny Östberg
Mats Sjöberg
1 1
Pass
1
1
2 2
Pass
Pass
Pass
111-13 bal / 10-15 med fyrkorts högfärg
25+, 4

Då Nord har begränsat sig gällde det för Mats att hitta en lämplig slutstation snabbt. Visst kunde sang vara rätt, men 1NT hade passerats och 2NT kändes inte bekvämt varför det fick bli pass på 2.

Trumfutspelet gick via dam till spelförarens ess. I andra stick slog spelföraren, kanske något förhastat, klövermasken. Den gick bra och även spader till kung tog stick. Det var dags att återgå till trumfutdragning, så ruter till bordets nia. Efter längdmarkering i klöver av Johnny visste Tommy att spelföraren nu bara hade en klöver kvar, så han kunde vinna med trumfkungen och skära av spelföraren från bordet, genom att returnera en klöver. Klöveress går nu inte att nyttja, eftersom Tommy har en trumf kvar. Inte heller spader upp mot damen fungerar längre, för då hoppar Tommy upp med esset och pressar ut Nords spaderdam mot Östs kvarvarande trumf. Vilken rävsax!

Spelföraren fick ta sig in på handen på hjärteress för att dra ut trumfen, men var sedan hela tiden var tvungen att spela från handen. Åtta stick och blyga +90.

Den vakna klövervändan av Tommy belönades med fina scoren 45-5.

Större delen av fältet hade övat sig i ett delkontrakt i sang med åtta, nio eller tio stick som resultat.

Samarbetspartners