Rapport från avslutningen i Chairman’s Cup-finalen

Här följer en rapport om de mest dramatiska brickorna i de två avslutande segmenten i Chairman’s Cup-finalen.

Segment 3
Efter två relativt lugna segment var det tredje mer fartfyllt. Redan första brickan gav en sving när Aptekerna undersökte slam i ruter framför utgång i sang. När till och med utgång i ruter var för högt fick polackerna en smakrik elva som start på segmentet.

Ett par brickor senare kom bricka 35:

7652
D53
KD42
K9
E1094
EK876
kn63
5
Dkn3
kn104
5
kn107632
K8
92
E10987
ED84
35
Nord
Öst
Syd
Väst
Syd giv
Ö-V i zonen

Båda borden landade i 3NT efter en tämligen naturlig sekvens. Vid båda borden spelade Nord ut spader och Syds spaderhonnör (Sven-Åke satte i knekten, Bizon satte i damen), drog kungen.

Den polske spelföraren (där Sven-Åke visat spaderknekt) fortsatte med spader till esset, och ruter till tia och dam. Nu bytte Morath fot och färg, och pressade med hjärterdam. Det såg väl inte ut som att den färgen satt 3-3, så spelföraren tog för esset och slog en rutermask till. När Syd visade sig vara renons blev en lyckad mask enda rimliga chansen till hemgång – minus 1.

Vid andra bordet fortsatte spelföraren med spader till mask (där Syd falskmarkerat med spaderdam). När det var Syd som kom in först av försvararna blev klövervändan mer självklar. Den vanns med esset, och efter hjärter till ess följde rutermask. När nu Nord kom in borde kanske hjärtervändan infunnits sig men han testade spader istället (Väst hade visat balanshand med sin 2245:a så ur Nords perspektiv var det nog likgiltigt). Nu låg spelföraren före i tempo och när Nord kom in på sin andra ruterhonnör var det för sent att ställa fler stick. 12 imp tillbaka – och helt jämnt i segmentet.

Några brickor senare fick Anders Morath upp följande hand:

EKDkn532
K
85
1086

I arsenalen fanns 3NT som visade en solid 7+ högfärg, och denna hand passade ju in. När det fick motståndarna upp på betnivå skapades 11 imp – 5 -1 resp 4 =.

Lite senare skulle båda borden spela 3 med K86 mot kn75432 i trumffärgen. Det var en del förlorare utanför trumffärgen, så antalet förlorare i färgen skulle begränsas till högst två. Vid ena bordet hade man fått reda på fyra hjärter och sex klöver bakom Kxx-handen, vid det andra bordet fyra hjärter och minst fem klöver. Alon Apteker som hört 4-5 spelade ruterknekt och fick täckning med damen. När han duckade blev singeless bakom tvingad att vinna sticket, och förlora brickan. Vid det andra bordet försökte man bli av med sidoförlorare, men fick bara fler. Två zonbet innebar imp-förlust (8 imp mot 3 jämnt) och 32-12 hittills i segmentet.

Morath fortsatte få upp fina högfärgslängder. När han nöjde sig med 1 efter starten 1-1 enligt dubbeltydig klöver (1 11-13 balans eller 17+, 1 0-7), fick motståndarna oväntat fart. När Anders skulle bjuda nästa gång var fienden i 4 (efter UD till vänster). Nu gjorde han vad han kunde med

K
EKD8754
Ekn10
98

genom att offra sig med 5 i grönt mot rött. Vid andra bordet var ingen av sidorna i utgång och 5 x -1 mot 2 +2 innebar 7 polska imp.

Redan nästa bricka gav ytterligare 6 imp till Polen när det svenska paret hamnat i fel högfärg. Sedan kom bricka 43:

4
Ekn10862
Ekn3
D52
EKDkn108
D
K10
8764
97632
K9
95
EK93
5
7543
D87642
kn10
43
Nord
Öst
Syd
Väst
Syd giv
Ingen i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
Starkowski
Morath
Kwiecień
Bjerregård
1
Pass
2
Pass
2NT
Pass
4
Pass
Pass
Pass

Syds spaderöppning måste nog fått Öst att tvivla på om det var samma färg på kortleken, men hemgången gick inte att rubba.

Väst
Nord
Öst
Syd
Alon Apteker
Blat
Noah Apteker
Bizon
_
_
1
Pass
2
Pass
2
Pass
2NT 1
Pass
3NT
Pass
Pass
1Vilande

Nog hade också Öst vid det här bordet sina tvivel, men medan han tog sina första sex spaderspel mot 3NT såg han nog inte lika oroad ut som sin dito vid andra bordet. 42-26 till RSE och underläge med 21 imp totalt.

Ett par brickor senare hade Nord

K72
E
ED987643
7

Ja, åtta ruter. Efter att ha öppnat med 1 och fått 1 (bra!) av partnern började naturligtvis fienden att lägga sig i. Vid båda borden fick man visat sitt trestöd i spader men Sven-Åke tyckte nog att hans spaderfärg (109843) var lite klen mot den information han fått och valde 5 istället. 10 trumf visade sig vara två stick bättre än 8 trumf, vilket innebar 12 imp till RSE, nu bara 9 imp upp!

Att Morath–Bjerregård fått övertag mot fienden började visa sig uppenbart:

Ekn7642
KD642
42
D5
kn753
K1073
E86
K93
109
kn985
Dkn73
108
E8
ED6
K109542
46
Nord
Öst
Syd
Väst
Öst giv
Ingen i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
Starkowski
Morath
Kwiecień
Bjerregård
Pass
Pass
2 1
3 2
Dbl
3
Dbl 3
Pass
Pass
Pass
111-16 med 5+ klöver
25-5 i högfärgerna
3Styrkedubbling

2 var naturligt, 3 visade båda högfärgerna. Öppningshandens avslutande dubbling förklarades som “points”, men nog hade stick varit en bättre tillgång? Efter hjärteress i utspel, fortsatte Väst med ruterdam som Öst tog över med kungen. När Väst inte kunde stjäla hjärtervändan blev det oväntat övertrick! 730 mot andra bordets mer normala 140 innebar 11 imp till RSE, och nu ledning med två.

De två avslutande brickorna gav spelarna chans att pusta ut lite inför jämförelsen, ledning för RSE med fyra imp efter vinst i segmentet med 67-27 (totalt 88-84).

Segment 4
Efter en inledande likabricka tog polackerna första blodet när Starkowski valde att öppna med 1 istället för 1 i tredje hand på

972
87543
EK75
K

Det fick Morath att dubbla, istället för att bjuda 1NT (Dx i ruter, ED9 i hjärter). Styrkebeskedet vid andra bordet gjorde det enklare att hamna i utgång, 10 imp till polackerna som nu ledde med 6 imp.

Några brickor senare bjöd Apteker en zonutgång som hängde på att göra rätt i klöver (108 till Kkn4), polackerna stannade i 3. Mot Noah Apteker var det hjärteress ut, följt av klövervända och enkla 10 stick. Vid andra bordet följde en mer neutral trumfvända efter samma hjärterutspel, och när spelföraren gjorde fel i klöver vann man både nivå och stick på brickan.

10 imp tillbaka – nu 21 upp.

Sedan kom bricka 55.

Ekn9854
43
KD8
D4
2
EKDkn872
52
K95
73
9
Ekn976
Ekn872
KD106
1065
1043
1063
55
Nord
Öst
Syd
Väst
Syd giv
Alla i zon
Väst
Nord
Öst
Syd
Alon Apteker
Blat
Noah Apteker
Bizon
1
Pass
1
2
Pass
Pass
Dbl
3
Pass
Pass
3
Pass
4
Dbl
Pass
Pass
Pass

Trumfutspelet var överkurs (Väst kan komma in på hjärtertio och dra ut träkarlens trumf för fyra högfärgsstick). Hemgång gav 790 för polackerna.

Andra bordet:

Väst
Nord
Öst
Syd
Starkowski
Morath
Kwiecień
Bjerregård
1
Pass
1
4
Pass
Pass
Dbl
Pass
Pass

Försvaret tog sina uppenbara tre bet för 800 och en typisk likabricka!

På bricka 57 bjöd polackerna en trissing utan ruterhåll (fi hade klivit in i spader). Lite oturligt kunde utspelshanden lyfta på ruteress från EK9 och försvaret tog de första sex sticken. Vid andra bordet spelades delkontrakt i klöver, så 6 imp till RSE och ledning med 17 med sju brickor kvar.

Ett övertrick för polackerna ett par brickor senare innebar att ledningen var nere i 16, med fem brickor kvar.

Ett par likabrickor följde (bland annat en möjlig slam som båda borden duckade; hängde på att en livfärg skulle sitta 3-3, ett par maskar och gärna en inpetning också).

Sedan kom br 62:

Dkn10876
Kkn2
kn1065
K
Kkn3
E986543
93
5432
E86542
10
E4
E9
D1097
D7
KD872
62
Nord
Öst
Syd
Väst
Öst giv
Ingen i zonen

Efter 1 i öppning av Öst, och ett hjärterinkliv av Syd, tog de båda Västspelarna lite olika banor. Starkowski bjöd rimliga 3NT, som partnern tog bort med 5. Klöveress, hjärteress och stöld innebar sterila två bet. +100 för RSE.

Alon Apteker som satt Väst vid andra bordet bjöd istället 2 över hjärterinklivet. Då kunde Nord vädra sin spaderfärg, och Syd slutade inte bjuda förrän han var dubblad i 4. Fyra tapp innebar en bet, och +100 för RSE även vid detta bord – -5 imp och ledning med 21.

Två brickor av 64 i finalen återstod. Bricka 63 såg ut så här:

Dkn109653
432
D84
EK
EKD65
E9
E1074
87
kn1087
kn107632
8
42
9
K5
KDkn96532
63
Nord
Öst
Syd
Väst
Syd giv
N-S i zonen

En massa stick finns på Öst-Väst, och inget av paren missade som väntat storslammen. Starkowski öppnade med 5 på Västs hand, Alon Apteker med 3. Båda spelarnas partnern höjde till 7NT för en likabricka.

Även sista brickan skulle bli en likabricka, trots att båda borden missade slam. Hur hade du och din partner bjudit följande kort med Västs pass som giv?

ED1095
Ekn85
E4
98
2
K1096432
kn103
E4
64
Nord
Öst
Syd
Väst
Väst giv
Ö-V i zonen

Hittar ni slammen? Kanske det blir ni som spelar final nästa år?

Grattis till RSE!

Samarbetspartners