Hällefors BK:s nya hemsida

Ordförande Åsa Karlsson och eldsjäl Bertil G Johnson visade tidigt intresse att gå över till att hantera hemsidan i Bridge-IT (BIT). Alternativen var att fortsätta i Spader ett tag till eller tillverka en extern hemsida. Då de nya klubbsidorna uppfyllde klubbens grundkrav föll valet på BIT.

En av flera fördelar med BIT-valet är att slippa ha kontakt med externa leverantörer av hemsidor. Dessutom får klubben inga kostnader i BIT. Heltäckande support från Svenska Bridgeförbundet är naturligtvis en del av att vara förbundsansluten klubb.

Bertil G Johnson hade ett försprång jämfört med andra intresserade klubbar, vilket gjorde att det var ett lätt val att låta Hällefors BK vara första klubb ut genom startgrinden. I oktober jobbade Bertil G som skribent vid Elitseriens sista omgång, vilket gjorde att han var fullt upplärd i grundläggande publicering i BIT. Även om det finns kurser att tillgå är det naturligtvis en fördel att få personlig utbildning över loppet av några dagar.

Projektet fortskrider såtillvida att automatiseringen av basutbudet håller på att fintrimmas. Med ”basutbud” menar vi grundläggande menystruktur och innehåll på en del sidor. Till exempel får alla klubbar automatiskt följande sidor:

  • Allmän information, kontaktinformation, och karta till spelplatsen
  • Medlemsmatrikel
  • Nyheter i form av ett nyhetsflöde
  • Kommande och rapporterade tävlingar, samt en kalender
  • Styrelse och protokoll
  • osv

Några av sidorna fylls från start med exempel på hur det skulle kunna se ut. Detta gör att utbildning och publicering går enklare eftersom exemplen snabbt kan redigeras så att de passar klubben i fråga. Till exempel behöver inte sidorna med kommande och rapporterade tävlingar redigeras över huvud taget. Så länge tävlingar läggs in i gamla Spader kommer de automatiskt att synas på den nya hemsidan.

Den sista punkten beträffande tävlingar i Spader är viktig. Den gör att du som klubbadministratör kan välja att gå över till BIT samtidigt som dina medlemmar har möjlighet att titta på tävlingar både i BIT och i Spader. Den möjliggör också för förbundet att erbjuda en rullande övergång till BIT. Vi räknar med att vi behöver åtminstone hela 2016 innan majoriteten av klubbarna har flyttats över till BIT, och under den tiden måste vi kunna erbjuda visning i både Spader och BIT.

Utöver basutbudet jobbar vi också med att slutföra nya kurser som är specialiserade på hanteringen av klubbsidor. När kurser och basutbud är klara kan vi börja rulla ut nya klubbsidorna i större skala. För tillfället har vi ett antal klubbar på vänt vilka kommer att få ett basutbud och personliga kurser. Därefter kommer förbundets konsulenter att erbjuda samlingar, antingen en klubb i taget eller i form av större samlingar.