Länkfel på hemsidan

Sjösättningen av ny funktionalitet för lagtävling i BIT medföljde en del oförutsedda bieffekter på andra sidor.

2 maj
Felsökning pågår, men kortfattat kan sägas att länkar och tävlingar innehållande minisajtnamn inte fungerar som de ska utan leder till minisajtens nyhetssida.

3 maj
Länkar till förbundstävlingar fungerar igen.
Felsökning fortsätter för menyer och andra länkar inom minisajter.
Det mesta är nu åtgärdat för menyer och länkar inom minisajter, några mindre åtgärder återstår, men inget som ska störa användandet.
Länkar till resultat från vissa klubbars tävlingar felar fortfarande, felsökning pågår.
Länkar för samtliga tävlingar bör nu fungera.