Ny funktion i BIT - Dubbeldummylösare/redigerare

Svenska Bridgeförbundet uppdaterar nu BIT med en ny funktion - interaktiv dubbeldummylösare med möjlighet för att redigera giv och spel efter önskemål.

Bakgrund

Redan under pandemin 2020 var jag i kontakt med Linnea Edlund där vi enades om att skapa en resultatpresentation för RealBridge-tävlingar, som Uppsalabridgen använder än idag för sin online-serie. Ur denna växte det sakta fram en inre önskan om att skapa en egen modul online som kan testas mot alla spel och motspel, en s.k. dubbeldummy-lösare, och en första version släpptes kring jul 2021.
Våren 2023 kontaktades jag av ITK:s ordförande Rickard Olsson som önskade att varje giv i BIT länkas till modulen.
Fram till dags dato har jag därför passat på att utveckla och förbättra den ytterligare till den produkt det är idag. Just nu får den vara som den är, men det är inte omöjligt att den kommer att utvecklas ytterligare vad det lider.

Vad är det för något?

Det är en modul som ger er möjlighet att studera och analysera era spelade givar interaktivt. På era tävlingssidor, där era spelade givar presenteras, kan ni numera klicka på det spelade kontraktet för att öppna dubbeldummy-lösaren i en ny flik. Väl där har ni möjlighet att manuellt spela igenom given, editera given eller se vad alternativa kontrakt och spelsätt hade gett för resultat.

Vad har man det till?

En dubbeldummylösare räknar ut vad resultatet på given blir vid varje givet tillfälle. Du kan alltså direkt se hur kontraktet går med samtliga möjliga utspel, och när väl utspelet är gjort kan du se hur kontraktet går vid varje möjligt påspel från träkarlen, och så vidare. Vid varje spelat kort görs en ny beräkning!

Hur hade kontraktet gått om jag spelat ut spaderfem istället för klöveress? Hur borde jag ha spelat om ruterkung suttit på västs hand istället för östs? Dessa, och liknande, frågor kan du få svar på genom att använda modulen!

Hur fungerar modulen?

När du klickar på kontraktslänken i BIT öppnas en ny flik med dubbeldummylösaren förberedd med namn och kontrakt. Varje spelbart kort förses med en grön eller röd symbol med siffror på, som anger om detta kort gör att kontraktet går hem (grön symbol) eller bet (röd symbol). Antal straff eller övertrick anges med siffror.

Utspelskortet väljer du själv genom att klicka på ett kort. Därefter klickar du på ett kort på nästa hand, och så vidare. Den hand som står på tur att spela, markeras med gul färg. Om du vill ångra ett spelat kort klickar du på något av de spelade korten i mitten av given så sätts den eller de kort du ångrar tillbaka till respektive hand.

Vill du börja om från början, finns en knapp för det, och vill du editera given eller prova ett annat kontrakt finns det en knapp för det. Du kan också spara ner aktuell giv som en textfil i PBN-format om du vill öppna den vid ett senare tillfälle. En komplett funktionsbeskrivning finns inbyggd i modulen.

Dubbeldummylösaren är skriven på engelska. Eventuellt kommer en svensk översättning i en framtida uppdatering.

Teknisk info

Alla dubbeldummy-beräkningar utförs av Bo Haglunds DDS-motor, som inkapslats för bruk online av Dan Vanderkam. Beräkningarna görs direkt i webbläsaren och belastar inte SBF:s server, men är matematiskt intensiva, vilket innebär att det går långsammare på äldre datorer. Det kan ibland ta en liten stund innan resultatet visas.