Nyheter i lagtävling

Lagtävling har fått en ansiktslyftning och mycket ny funktionalitet, framför all bakom fasaden. Den stora nyheten är att klubbens lagtävlingar numera administreras från den nya hemsidan.

Ny terminologi (lagtävling > säsong > serie)

Tidigare användes terminologin liga, säsong och division för att referera till de olika nivåerna i ligasystemet. Detta har ändrats till lagtävling, säsong och serie medan begreppet ”liga” kommer att gå i graven.

Det är lättare att hitta klubbens lagtävlingar

Det nya menyalternativet TÄVLING > Lagtävling visar klubbens lagtävlingar. Motsvarande gäller på distriktssidor och på Svenska Bridgeförbundets gröna sidor.

Visa exempel

Du hittar också lagtävlingarna längst ned på sidan TÄVLING > Resultat på alla klubb- och distriktssidor.

Visa exempel

I båda fallen visas lagtävlingarna via så kallade alias. Om du som klubbadministratör vill visa dina lagtävlingar någon annanstans på klubbens sidor, till exempel på framsidan, kan du redigera ovanstående sidor för att se hur nämnda alias fungerar.

Felrättningar

På privatprotokoll visas numera de inspelade poängen till vänster och dessutom i fetstil för att förtydliga. Vi beklagar förvirringen fram till nu.

Visa exempel

Förbättrad prestanda

Mycket jobb har lagts ned på att hitta flaskhalsar. I den nya versionen ska lagsidorna visas snabbare än tidigare.

Tydligare design

Överlag har designen på lagsidorna förbättrats och förenklats:

  • Alla sidor följer samma visuella riktlinjer.
  • Knappraden för navigering är likadan på alla sidor.
  • När 20-0-skalan används visas alltid exakt 2 decimaler.
  • Spelartruppen visas tydligare om du håller musen över ett lag.
  • Inspelade VP visas med fetstil i privatprotokoll.

Enklare att skriva ut

Alla fönster, det vill säga resultatlista, rond och privatprotokoll, har numera en Skriv-ut-knapp i lagtävlingens knapprad.

  • Resultatlista: Det som visas på skärmen
  • Rond: Antingen matchformulär eller det som visas på skärmen
  • Privatprotokoll: Det som visas på skärmen

Förbättrade matchformulär

Matchformulären som har använts i över tio år har tyvärr varit ”omöjliga” att fylla i för vanliga spelare.

Allmän information har nu förtydligats, ikryssning av spelare sker i en kolumn per halvlek i stället för i en kolumn per öppet/slutet som tidigare, och MID visas i anslutning till kryssrutorna för att förenkla för tävlingsledarens inmatning av laguppställningarna.

Visa exempel

All administration sker från nya hemsidan

Klubbadministratörer har en admin-meny med alternativen Ny tävling, Ny nyhet, Ny sida, och så vidare. Denna meny har utökats med alternativet Lagtävling som tar dig till administration av lagtävling.

Här kan du navigera som vanligt mellan lagtävlingar, säsonger och serier. Skillnaden är att intill varje alternativ visas Redigera- och Ta bort-knappar. Längst ned finns knapparna Skapa ny Lagtävling, Säsong och Serie som gör just det.

Läs all dokumentation

Du kan manuellt mata in spelordning rond för rond, men automatisk generering av spelordning via flyttschema sker tyvärr fortfarande via gamla hemsidan. Det kommer att utvecklas inför säsongsstarten 2018. Bland annat kommer bättre synkronisering med flyttscheman i Ruter att ske.

Bordsnummer kan starta på högre nummer än 1

Det går numera att ange ett lägsta bordsnummer för serierna. Det förenklar när du har parallella serier i samma spellokal som till exempel startar på bordsnummer 1, 5 och 9 eftersom bordsnumren på matchformulären då följer de fysiska bordsnumren i spellokalen.

Spelorter hanteras enklare och bättre

Tidigare var spelorter knutna till respektive rond vilket gjorde att samma information var tvungen att matas in för alla ronder. Numera har serien samma spelorter för alla ronder. Därför matas spelorterna in endast en gång.

När du navigerar från TÄVLING > Lagtävling via lagtävling och säsong till serien kan du se en beskrivning av respektive nivå om sådan har matats in. Eftersom dessa beskrivningar har matats in enligt syntaxen på gamla hemsidan kan det ibland se lite konstigt ut.

En konkret förbättring är att länkar enligt den gamla syntaxen numera visas korrekt. Det gör att länkar till IMP över fältet, spelprogram eller annan information numera fungerar som riktiga länkar.

All annan gammal formatering ignoreras av den nya hemsidan men visas ändå. Om det är någon specifik formatering du tycker ska följa med så är det bara att säga till.

W.O.-matcher hanteras på ett bättre sätt

Vid inmatning av matchresultat finns numera kryssrutan W.O. Den gör att du manuellt kan mata in VP i stället för att ”fuska” genom att mata in IMP och straffpoäng. W.O.-markeringen gör framför allt att matchen inte inkluderas i kommande mästarpoängsrapporter.

Visa länk till en klubbtävling från en sida

Om du manuellt vill lägga in en länk till en serie använder du syntaxen /klubb/lag/tvl/nnn på följande sätt:

[Visa resultat](/bk-allians-halmstad/lag/tvl/9434)

Det ger följande resultat:

Visa resultat