Gradvis övergång från Medlem på nätet

Som nämnts på forumet beträffande mer eller mindre dolda e-postadresser, och vid Riksstämman rörande medlemmarnas integritet i allmänhet, har följande gjorts:

  • Medlem på nätet är liksom tidigare öppet för alla som önskar hitta allehanda information, främst information om tävlingar, ranking, mästarpoäng och liknande.

  • Medlemmars adressdata, telefonnummer och e-postadress är dold i Medlem på nätet.

  • När du klickar på en medlem i Medlem på nätet går du inte längre till medlemssidan i Medlem på nätet utan motsvarande sida i BIT.

  • Om du letar efter detaljerad information om handikapp, mästarpoäng och ranking använder du fliken Mästarpoäng i medlemssidan i BIT. Då kommer du tillbaka till Medlem på nätet för detaljerad tävlingsinfo.

BIT kräver inloggning. Det gör att om du inte är inloggad kan du inte heller se medlemmars adressuppgifter.

Gamla hemsidan (Spader) kräver också inloggning. Det enda sättet att komma till Spader och vara inloggad är att man går via BIT och där är inloggad. Detta gör att du inte heller i Spader kan komma åt medlemmars adressuppgifter utan att vara inloggad.

Vi har försökt att hitta och åtgärda samtliga ställen i Medlem på nätet som visar medlemsdata, men vi kan naturligtvis inte garantera att vi har hittat allt. Om ni hittar något ställe som vi har missat är vi tacksamma för att ni kontaktar kansliet.