Klubbforum, felrättningar och lite annat

Distrikts- och klubbforum är den stora nyheten i denna första juniversion

Denna publicering innehåller följande:

Sajtkarta

Längst ned på sidan visas en sajtkarta med användbara länkar. Den har begåvats med följande nya länkar:

De två senare har sedan länge funnits under huvudmenyalternativet NYHETER. Då nyhetslistan på nya framsidan har blivit kortare (endast fyra nyheter) kommer de nya alternativen i sidfoten att vara användbara.

Sök medlem

Svenska Bridgeförbundet har anlitat en extern firma i Örebro för att hjälpa oss med allmän sökfunktionalitet. I väntan på leverans finns nu alternativet Sök medlem i sajtkartan där ni kan söka efter medlemsnummer eller namn.

Detta gör att du från sajtkartan kan söka efter medlemmar eller klubbar. I framtiden kommer sådan sökning primärt att göras via Sök-knappen i övre knappraden (=förstoringsglaset).

Felrättning

 • Bildtexter hade försvunnit. De är nu åter.

 • Emellanåt kunde en markering om olästa BIT-nyheter felaktigt visas på frågetecknet i översta knappraden. Detta fel har åtgärdats.

 • När man tittade på Mina sidor saknades sajtkartan. Åtgärdat.

Partnerförmedling

Som ni kan läsa nedan finns nu klubbforum på de nya klubbsidorna.

Någon specifik partnerförmedling kan vi inte tillhandahålla, men vi vet att många klubbar har använt det gamla klubbforumet för detta ändamål. Vi hoppas att ni nu kan använda det nya forumet till detta.

Distrikts- och klubbforum

Från och med denna version har samtliga distrikt och klubbar nya forum. De fungerar så här:

 • I gröna forumöversikten ser du nu din klubbs forum och ditt distrikts forum överst i listan.

 • Om du klickar på forumknappen i översta knappraden när du befinner dig på en distrikt- eller klubbsida kommer du till distriktets eller klubbens forum. Från alla andra sidor kommer du till det vanliga gröna forumet.

 • Om du befinner dig i ett klubbforum kan du överst på den vita plattan se en så kallad ”breadcrumb” där du kan klicka på Forum för att komma till gröna forumet. I samma breadcrumb kan du klicka på ditt distrikt för att komma till distriktsforumet.

 • Notifieringsbollen i knappraden högst upp visar nu totalt antal olästa inlägg inklusive nya händelser på ditt distriktsforum och ditt klubbforum.

 • Klubbarna har också fått det nya menyalternativet NYHETER > Forum som leder till klubbens forum.

Bridgebilagor i forumet

Tidigare har du endast kunnat använda PDF-filer som bilagor. Nu har detta ändrats så att du kan bifoga ”bridgebilagor”, det vill säga:

 • Ruter-filer (.mc2, .mc4, .mc1)
 • Bridgemate-databaser (.bws)
 • Givsamlingar (.dup, .bri, .dge, .pbn, .dlm)
 • BBO-filer (.lin).

Allmänna forumförbättringar

Ett stort antal allmänna forumförbättringar har gjorts, både synliga och dolda. Några av ändringarna är dessa:

 • De tidigare kolumnerna TRÅD och SVAR har ersatts med en enda kolumn som heter ANTAL. Nu görs ingen skillnad mellan ursprungligt inlägg och svar, och summan av de två visas på raden under totalt antal inlägg.

 • Markeringarna ”nytt” och ”uppdaterad” har tagits bort. I stället förlitar vi oss på den röda siffran som visar antal nya eller uppdaterade inlägg. Samtidigt har denna markering placerats på en egen rad under det totala antalet.

 • Paginering visas både överst och nederst i respektive forum. Dessutom blir det inte något radbryt i pagineringen.

 • Gilla-knappen har agerat lite underligt när man gillar det ursprungliga inlägget. Numera hamnar man först i det inlägget och ingen annanstans.

 • Överst-knappen som är användbar vid långa trådar leder numera högst upp på sidan, inte till första inlägget.

Vad kommer härnäst?

Ytterligare en ny version av hemsidan kommer strax före midsommar. Då kommer delar av den funktionalitet som har beskrivits i denna nyhet.