BIT-utveckling i april, maj och juni

Utöver publicering av den nya framsidan har BIT-gruppen en stor mängd uppgifter planerade för april-juni.

Den föregående planeringen för november-januari ledde till en stor publicering i mitten av januari.

Sedan dess har inte så mycket synligt för medlemmarna hänt annat än lagtävling som kontinuerligt förbättras. BIT-gruppens arbete har dock fortskridit bakom fasaden. Frukterna av delar av det arbetet publicerades måndag 24 april då Svenska Bridgeförbundets hemsida fick en ny framsida med bättre och snabbare åtkomst till vanliga delar av vår verksamhet.

Planeringen fram till midsommar ser ut så här:

Ny framsida måndag 24 april

Läs nyheten Den nya framsidan fungerar så här som beskriver hur den nya framsidan fungerar.

Slutet av april

Först ska vi ta tag i några icke avbetade punkter från den föregående listan som rimligen publiceras i slutet av april eller i början av maj:

Klubbforum, partnerförmedling och allmänna forumförbättringar

Allmänna förbättringar samt klubbforum står närmast på tur. Beträffande klubbforum är tanken att överst i listan av forum kommer du att se din klubbs forum och ditt distrikts forum. När det gäller allmänna förbättringar så är det mest små designfrågor som ska betas av, så ingen radikalt ny forumfunktionalitet kommer att publiceras.

Partnerförmedling är inget konkret vi kommer att lansera, men då somliga klubbar använder sitt klubbforum för partnerförmedling kommer vi naturligtvis inte så i vägen.

På gång, händelser och kalender

Arbetet med överflyttning av tävlingar från gamla Spader till nya BIT pågår. Första steget är att tillverka en händelsebaserad kalender utan tävlingar. Allt som rör listorna På gång, Guldtävlingar, Aktuellt, med mera är för tillfället manuellt men kommer alltså att automatiseras.

Sök

Påtagligt förbättrad sökfunktionalitet har legat på vänt alltför länge, delvis för att det är rätt så komplext att få till alla inställningar så att alla sökresultat blir korrekt prioriterade. Denna gång har vi hyrt in en lokal Örebrofirma som har påbörjat arbetet och som ska leverera i april/maj.

Maj och juni

Klubbsidor

Flera av förbättringarna som beskrivs nedan kommer också att tillämpas på klubbsidorna. Det som är specifikt för klubbsidorna är följande:

 • I dag skrivs styrelsen in manuellt i en tabell på styrelsesidan. Samtidigt skrivs klubbens adress, kontaktperson och lite annat in via administratörssida. Tanken är att styrelsen liksom på gamla hemsidan ska matas in i en databas och sedan automatiskt kunna visas primärt på styrelsesidan men även på valfri sida. Kommer dock sannolikt efter sommaren, men finns med för koppling till nästa punkt.

 • Ett länge efterfrågat önskemål är behörighetsstyrda sidor. Det kan delas upp i två nya fall:

 1. En medlem kan redigera endast en specifik sida. I dag är det allt eller inget vid redigering av sidor och nyheter. Tanken är att till exempel en kursledare endast ska ha tillgång till de sidor som berör kurser. Kommer definitivt i juni.

 2. Styrelsen vill kunna ladda upp interna dokument som endast kan läsas av styrelsen. Detta hänger samman med inmatning av styrelse enligt föregående punkt. Kommer sannolikt efter sommaren.

 • Flikarna Visa/Redigera samt admin-menyn med Ny tävling, Ny nyhet, Ny sida och så vidare kommer att flyttas om på sidan, sannolikt till vänster på den gröna ytan, så att du som administratör kan läsa sidan på samma sätt som vanliga medlemmar.

 • När du skriver en nyhet kan du vilja att den publiceras ett visst klockslag en viss dag. Schemalagd publicering av nyheter kommer att möjliggöras både på klubbsidor och förbundets sidor.

 • Vi tittar för närvarande på hur massutskick av e-post ska ske, samt vilka urvalskategorier som ska finnas för sådana utskick, till exempel dam, junior, alla i distriktet, före detta medlem, och så vidare. Det borde ju vara enkelt, men vad många inte tänker på är att om man skickar 1000 e-postmeddelanden med ett knapptryck, då är det många internetföretag som flaggar för detta såsom varande skräppost, och det gör att Svenska Bridgeförbundet kan bli svartlistat för mailutskick. Därför finns det företag som erbjuder speciella moduler som maximerar antal utskick till 240 st per timme för att klara sig ifrån flaggning. Tänk bara hur många dagar det tar att skicka utskick till alla 27.000 medlemmar! I alla fall, efter denna långa utläggning, massutskick ska implementeras, men det är lite bakom fasaden som måste lösas.

Ny framsida, huvudmeny och sidfot

Nya framsidan har fokus på innehåll och åtkomst, inte design enligt vad som anses ”vackert” i nutida webbdesign. Vår hemsida har så otroligt många avdelningar, fyllda med så otroligt mycket information, att vi måste ha fokus på innehållet. Ytterligare förbättringar kommer att utföras i maj och juni:

 • Efter publiceringen av nya framsidan måndag 24 april kommer vi att utvärdera resultatet. Vi utgår från att vissa ändringar och förbättringar kommer att krävas.

 • Sedan tillkomsten av nya hemsidan har inga större insatser gjorts för att strukturera huvudmenyn på den gröna sidan. Den är i mångt och mycket baserad på menyn på den gamla hemsida. Vi kommer att göra en insats för att förbättra och förenkla den.

 • Danska Bridgeförbundet har låtit utveckla en mycket snygg sida som heter bridgensdag.dk. Svenska Bridgeförbundet har fått erbjudande att anpassa sidan till svenska förhållanden. Vi avser dock att använda den till det som nu är vår Välkommen-sida, det vill säga minisajten /bridge som du når via övre vänstra rutan när du inte är inloggad.

Partävling

Ett större grepp kring partävling kommer att tas. Bland annat kommer följande att göras:

 • Länkar från spelare till deras Mina sidor har efterfrågats, på samma sätt som i de gamla tävlingsrapporterna. Detta kommer att fixas, men inte riktigt på samma sätt. Om du i resultatlistan eller scoretavlan klickar på ett par eller en spelare kommer du alltid att gå till privatprotokollet. Där kommer du att kunna klicka på en spelare för att gå till Mina sidor.

 • Vid flera omgångar visas en knapp per omgång samt knapparna Omgång och Totalt. Detta är logiskt för tre eller fler omgångar, men för två omgångar som vid många klubbmästerskap där alla ska möta alla, förefaller det en smula ologiskt. I stället kommer knapparna | 1 | + | 2 | = | Totalt | att visas.

 • I de gamla tävlingsrapporterna fanns kolumnerna Ack och Ack% när man tittar på privatprotokoll. Av utrymmesskäl togs de bort när de nya rapporterna utvecklades. På allmän begäran kommer kolumnerna att återvända till tävlingsrapporten.

 • Diverse alias kommer att utvecklas för att visa antal anmälningar samt att lättare gå från ett ställe på hemsidan till fliken Tävling under Mina sidor.

 • Vad det lider kommer tävlingshanteringen att gå över till den nya kalendern. Detta får vi dock återkomma till. Den gamla och den nya tävlingskalendern kommer att samexistera tills alla klubbar har bytt kalender. Därefter kommer alla gamla tävlingar att finnas kvar så att tävlingshistoriken inte försvinner.

Design

Fortlöpande sker designförbättringar.

 • På klubbarnas framsidor finns listor med klubbnyheter, förbundsnyheter, spelade och kommande tävlingar, och så vidare. Vi har märkliga och oförklarliga radbryt som kommer att åtgärdas.

 • Tabeller ser somliga som en huvudvärk på grund av vårt aktiva val att göra tabellhantering enkel men primitiv. Orsaken är som tidigare nämnt att vi som publicister inte ska designa tabellerna utan endast tillhandahålla data som din PC, iPad eller mobiltelefon sedan formaterar utifrån förhållandena på just den enheten. Tyvärr ger detta då och då lite oönskade och egendomliga effekter, så vi kommer att förbättra tabelldesignen en aning även om den fortfarande kommer att framstå som primitiv.

Mina sidor

Om du är inloggad kan du klicka på knappen Mina sidor i övre högra hörnet för att se allmän information om dig själv.

 • Fliken Tävling innehåller för tillfället enbart partävlingar, vilket naturligtvis var en ren lapsus från BIT-gruppens sida. Den fliken kommer att delas upp i två underflikar så att även lagtävlingar som du deltar i kan visas.

 • När en klubbadministratör, eller för all del en medlem, redigerar i Mina sidor, och den inmatade e-postadressen redan finns på en annan medlem, då ges ett kryptiskt felmeddelande angående att adressen redan finns. Detta meddelande kommer att förbättras, men dubbletter kommer ändå inte att tillåtas, dels av tekniska skäl, dels för att e-postutskick ska fungera som förväntat, tävlingsanmälningar ska fungera som tänkt, begäran om nytt lösenord ska fungera som tänkt.

Lite bakgrund: I det gamla medlemsregistret tilläts e-postdubbletter, till exempel då gifta par delar e-postadress. Den nya hemsida tillåter inte detta av delvis tekniska skäl, och så kommer det att förbli. De som redan har samma e-post som någon annan kan behålla det så länge Mina sidor inte redigeras, men detta kan eventuellt ändras.

Lite statistik: Vi har 388 dubbletter, ca 15.000 med e-post, och ca 11.000 utan e-post. Vi tror att samhället går mer och mer emot unika e-postadresser.

Medlem på nätet

Arbete har pågått ett tag med att så sakteliga föra över alla listor och rapporter som har funnits i Medlem på nätet sedan sekelskiftet. För tillfället har alla klubbar menyalternativet MEDLEM > Listor där mästarpoäng, handikapp och ranking visas i Medlem på nätet i stället för på de nya klubbsidorna. På snarlikt sätt innehåller Mina sidor fliken Mästarpoäng som innehåller data från Medlem på nätet. Dessa listor är de första som ska flyttas över helt och hållet till nya hemsidan.

Ny givgenerator

Att skriva en giv, vare sig det är i en vanlig nyhet eller i forumet, kräver i dag rätt mycket fingerfärdighet. Uppdraget att utveckla en ny givgenerator är utlagt på extern part. Vi hoppas på leverans i maj eller juni.

LK-överklagande

Ett enkelt formulär för att fylla i LK-överklagande kommer att tas fram och användas vid Bridgefestivalen för att sedan göras tillgängligt för alla klubbar. Målet är att snabba upp processen och publiceringen av LK-domsluten.

I första skedet kommer det att bestå av en mycket enkel rutin avsedd att ersätta dagens pappershantering, men där tävlingsledaren gör all inmatning på hemsidan. Därefter kommer LK att kunna diskutera fallet i ett stängt forum för att sedan automatiskt publicera fallet i vårt publika forum när domslutet är avklarat.

I ett senare skede kommer hela hanteringen att processifieras så att även de inblandade spelarna kan involveras via internet. Vi kommer att återkomma till detta.

Anmälningar

Något som tyvärr har nedprioriterats vid ett flertal tillfällen är anmälningar. Även om vi hoppas att få till det denna gång är det långt ifrån säkert att det kommer med i juni. Planen är att använda Riksstämman i höst som utgångspunkt när det gäller anmälningsrutinen, och därefter dela med oss av detta till klubbarna.

Problemet är att det inte är trivialt. Vi måste ta hänsyn till att anmälningar kan ske av icke-medlemmar (kommande kursdeltagare, eller kanske deltagare vid klubbfesten), att ett flertal frågor kan behöva ställas (vegetariskt alternativ, förkunskaper, allergirum, och så vidare), så rutinen kring anmälningar är större än man kan tänka sig.