ITK - möte 16/3

ITK-kickoff 16/3 (minnesanteckningar).

Deltagare: Roger Hilmersson (Ö), Pierre Winberg(N), Bo Roos (V) och Rickard Olsson (S)

Äntligen dags för ett första möte med vår nybildade IT-Kommitté. Eftersom vi inte träffats förut öppnade S med en kort presentation av sin näve när det gällde IT - och bridge-innehåll.
När alla bjudit färdigt visade sig att vid sittande bord fanns en bred kompetens inom bridge (från vanlig klubbspelare till Elit TL) och inom IT (från minsta datorchips till de gamla historiska IBM-klumparna).
Då det mesta är ogjort inom IT och bridge finns naturligtvis plats för flera medlemmar med ytterligare breddning av vår samlade kompetens, vilket vi enades om var något att eftersträva.

Följande punkter diskuterades när det gäller det framtida arbetet inom ITK:

• BIT – kvarvarande punkter drivs enligt plan och budget. (Suzannes rapport)
Prestanda diskuterades där det visade sig att V hade erfarenhet av prestandatrimning med relationsdatabaser – om det nu är där problemen sitter.
”Britt”, dvs vårt projekt för att genomlysa vad en övergång från Drupal7 till 9 kommer att innebära. Ö anmälde intresse att delta i detta arbete - S informerar om läget.
• Lagmodulen. En kravspecifikation för detta projekt ska tas fram helst till nästa styrelsemöte, åtminstone då med en god uppskattning på omfattning och kostnad. Bestämdes att Ö är sammankallande och informeras om vad som hänt hittills av S. N och V ställde sina resurser till förfogande inom projektet och Johan G på kansliet har uttryckt önskemål om att delta.

• Bridgetime score. S informerade om vad som hänt hittills och det mail vi fått från Bridgetime om en uppföljning av januari-mötet. Troligen blir det aktuellt med ett möte i början av april där Bridgetime kommer att demonstrera sitt system, som då är anpassat för att kunna köra
en vanlig smartphone (Iphone, Android) som rapporteringsterminal som alternativ till den platta som idag krävs. Som andra del i detta möte skulle vi prova på handson genom att spela en mindre tävling (2 bord) på BBO som vi samtidigt passar på att rapportera in med våra egna mobiler. S ansvarar för att detta event kommer till stånd. Resurser inom BBOSkåne är säkrade för nödvändig BBO-kompetens.

• BIT_DW. Datalager för BIT (S personliga skötebarn), dvs att möjliggöra i första hand för kansliet och kommittéerna att öppna upp vår databas så den kan används dels för egna enkla rapporter, såväl som till lite mer komplex analys för att öka mängden av faktabaserade beslut. Roger har viss erfarenhet av Excel och OLAP, vilket gör honom mycket lämplig som
deltagare i detta. Syds förhoppning var att övriga åtminstone kan ställa upp som bollplank och inspirationskällor.

V tvingades lämna mötet 10.30 då det drog ut på tiden. Mötet avslutades och vi kom fram till att enlämplig frekvens för våra möten är var 3:e till var 4:e vecka och att eftermiddagstider efter klockan 15
är det bästa valet av tidpunkt.

Vid pennan
Rickard