Flytt av gamla bronstävlingar

Vi kommer att göra ett test under 3 veckor flytta gamla bronstävlingar före 2019 ur vår databas.

Vi kommer i helgen lyfta ut cirka 230.000 st tävlingar ur vår databas.
Databasen börjar bli väldigt stor för att vi spelar så många tävlingar.
Det gäller enbart bronstävlingar så silver och guldtävlingarna kommer ligga kvar som vanligt.
Detta gör vi för att testa om vi kan komma åt de stoppen som blir ibland vid hög belastning.
Vi har gjort många andra småsaker under hösten för att säkra upp tillförligheten vid toppbelastningen på hemsidan. Så efter detta test kommer vi analysera om vad vi mer behöver göra och lyfta tillbaka tävlingarna.