Optimalt kontrakt, uppdaterade sidor, sidfot samt felrättningar

Det sedan i somras efterfrågade optimala kontraktet är tillbaka i tävlingsrapporterna. Den trasiga sidfoten på klubbsidor har lagats. I övrigt är det diverse förbättrad funktionalitet samt lite felrättningar.

Denna ändringslista innehåller följande övergripande avdelningar:

Optimalt kontrakt
Optimalt kontrakt, dubbeldummy-analys
Uppdaterade sidor
Ny kryssruta som påverkar NYHETER > Uppdaterade sidor
Sidfot
Fel på klubbsidor, fel på mobiltelefon
Diverse felrättning
Tävlingsrapport av flera omgångar, diverse

Optimalt kontrakt

Sent omsider innehåller nu partävlingsrapporterna optimalt kontrakt. Vi ber om ursäkt för förseningen som inte berodde på något annat än att vi glömde bort det vid utvecklingen i somras. Därefter saknades tiden att rätta till det hela.

Du kan se ett exempel här:

I det övre högra hörnet visas det optimala kontraktet, det vill säga den maximala poängen på brickan givet att alla bjuder och spelar med öppna kort.

I det nedre högra hörnet visas antal stick de båda sidorna kan ta vid perfekt spelföring och försvar. Ifall båda spelarna i paret kan ta lika många stick (jmf ÖV ovan) bakas raden ihop för dem. I annat fall skrivs spelarna var för sig (jmf NS ovan) med kolon som nedflyttningstecken.

Ett exempel på en tävling där optimalt kontrakt visas kan du hitta här. Om optimalt kontrakt inte visas på din klubb beror det på att klubben inte utför dubbeldummy-analys i Ruter. Påpeka gärna detta för din tävlingsledare.

Uppdaterade sidor

Via menyalternativet NYHETER > Uppdaterade sidor får du en lista över alla sidor du inte har läst. Detta gäller såväl på klubbsidor som på gröna, blå och gula sidor.

Hanteringen av vad som visas i den listan har ändrats en aning. När du har skrivit en sida eller nyhet och väljer att spara den finns ett nytt alternativ under fliken Författarinformation längst ned på sidan:

Grundinställningen är att uppdaterade sidor visas i listan Uppdaterade sidor. Genom att ta bort krysset kommer din ändring inte visas. Detta är användbart vid mindre ändringar som till exempel stavfel.

Kom ihåg att inte rent slentrianmässigt ta bort krysset för att hålla listan Uppdaterade sidor ”ren”. Om du ändrar fakta på en sida är det rimligt att även listan blir uppdaterad.

Sidfot

Enligt diskussionerna på forumet fungerade inte sidfoten som den skulle på mobiltelefoner. Problemet har faktiskt varit större än så. Sidfoten på klubbsidor har varit en återkommande huvudvärk (komplett tävlingslista, matrikel, med mera) både på mobiltelefon, iPad och vanlig dator.

Felen är nu åtgärdade med planen att de inte ska återuppstå.

Diverse felrättning

  1. Vid tävlingsrapport av flera omgångar fungerade inte navigeringen från en omgång till en annan ifall tävlingen inte startades via Öppna från Spader i Ruter. Detta är åtgärdat. Se exempel.

  2. Det går att skicka mail via hemsidan till andra medlemmar, till exempel från forumet. Samtidigt kan alla medlemmar gå in i Mina sidor och stänga av den funktionaliteten. Ett tidigare obegripligt felmeddelande har ändrats till något förståeligt.

  3. Mindre förbättringar bakom fasaden.