Division 4

Division 4 och lägre administreras till fullo av respektive distriktsförbund (Dfb), som också beslutar om tävlingsform och antal brickor per match. Du kan nå respektive Dfb via Tabell.

Finalplatsfördelning

Preliminär finalplatsfördelning och startlista

Distrikt Par i kval Bonus Kvot Till final Kvot Bet. resa
Direktkval 0,00 0 0,00
Bohuslän 13 3,59 4 0,00
Dalarna 4 1,11 1 0,00
Gotland 0,00 0 0,00
Gävle 0,00 0 0,00
Göteborg 4 1,11 1 0,00
Halland 5 1,38 1 0,00
Jämtland 4 1,11 1 0,00
Jönköping 4 1,11 1 0,00
Medelpad 0,00 0 0,00
Mälardalen 8 2,21 2 0,00
Norrbotten 5 1,38 1 0,00
Skåne 2 0,55 1 0,00
Stockholm 4 1,11 1 0,00
Sydöstra 8 2,21 2 0,00
Uppland 6 1,66 2 0,00
Värmland 9 2,49 3 0,00
Vä-botten 7 1,93 2 0,00
Västergöt 12 3,32 3 0,00
Ångerman 3 0,83 1 0,00
Örebro 7 1,93 2 0,00
Östra Mel 18 4,98 5 0,00
Totalt 123 34

Visa finalplatsfördelning inklusive föregående år