Styrelse

Namn Funktion
Ordförande | Vakant
Sven-Åke Arvidsson Tävlingsansvarig
Katarina Hoffmann Sekreterare
Inger Niklasson Kassör
Johnny Kronquist Vice kassör
Barbara Lind Ledamot