Protokoll

Styrelseprotokoll 191204
Möte i Bridgelokalen

Närvarande: Johan Lindström, Inger Niklasson, Ingemar Bok, Hans-Erik Karlsson, Johnny Kronquist och Erik Sjöström.

§1 Ordförande Johan Lindström öppnade mötet

§2 Dagordningen godkändes

§ 3 Klubben har tidigare under hösten genomfört uppvisningsspel i flera dagligvarubutiker i Tranås samt på biblioteket. I samband med uppvisningsspelen har det också informerats om möjligheten att gå på en nybörjarkurs och att börja spela bridge. Vid dessa spel är det runt 6 – 7 personer som visat intresse för att lära sig spelet. Dessa har dock inte ännu gått vidare med någon anmälan till en kurs.

§ 4 Ordföranden berättade att det har varit ett svagt intresse för den nybörjarkurs som pågår. Endast två deltagare men kursen fortskrider.

§ 5 För nuvarande klubblokal betalar vi en hyra på 2 465 kr/månad. Hyreskontraktet löper på tre år och skall sägas upp nio månader innan kontraktet löper ut. Vi har kontrakt fram till 2020-12-31, varför detta måste sägas upp senast 2020-03-31 om vi hittar en ny lokal att hyra. Vi är bundna att betala hyra enligt kontrakt för hela år 2020. Ordföranden har tittat på en lokal med adress Falkgatan 6. Hyran för denna lokal skulle vara 3 625 kr vilket skulle innebär ökade kostnader för klubben med ca 14 000 kr. Ordföranden har bett uthyraren att se över möjligheten att sänka hyran. Dessa lokaler kräver också en del arbete med att inreda ett mindre kök och att ordna med säkra utrymningsvägar i händelse av brand. Styrelsen beslutade att också Erik och Johnny skulle titta på lokalen innan frågan diskuteras vidare.

§ 6 Styrelsen diskuterade frågan om hur mycket av klubbens pengar som skall läggas på priser. Idag läggs det ganska mycket pengar på priser och styrelsen beslutade att dra ner något på prissummorna. Framöver skall det vid varje månads pristävling delas ut en vinflaska till vardera i segrande lag, som andrapris blir det två Sverigelotter vardera och treorna får varsin lott. Varsin lott utgår också till ett lottat par. Vid barometertävlingar skall enbart rondpriser delas ut enligt tidigare. Vid större tävlingar som KM och flerkvällarstävlingar skall prispengar delas ut enligt tidigare.
.
§ 7 Söndag 1 dec stängdes gamla hemsidan för redigering. Klubbsidorna flyttas över till BIT, som är namnet på förbundets nya hemsida. Den nya hemsidan har dock inte fungerat för nedladdning av tävlingar. Förbundskansliet är meddelade i frågan.

§ 8 Förra året bjöd klubben på skinkmacka vid ett speltillfälle inför julen. Styrelsen beslutade att i år i stället den 17:e december bjuda på glögg och pepparkaka.

§ 9 Kassören meddelade att det saknas 3 290 kr i kassan. Beloppet motsvarar ungefärligen bordsavgifterna från två tävlingar och kan ha tagits från en låda på kontoret där pengarna har förvarats. Låset till denna låda har gått sönder. Säkerheten behöver höjas och den som tar emot bordsavgifterna tar med sig pengarna hem. Framöver kan vi behöva ett mindre kassaskåp eller en rejält låsbar låda.