Anmälan och startavgift - SM Lag Mixed

Anmälan

Anmälan till SM Lag Mixed görs på denna sida: SM Lag Mixed (Inloggning krävs)

Alternativt e-postas anmälan till kansliet@svenskbridge.se
Lagnamn samt Mid nummer och namn på kapten och samtliga spelare ska anges.

Senaste dag för anmälan är 13 juli.

Startavgift

Startavgiften är 1.200 kr/lag

Startavgiften ska vara SBF tillhanda på bankgiro 373-3482 senast torsdag 15 juli 2021.
Kom ihåg att ange ert lagnamn samt kaptenens MID nr som referens.

Laget anses anmält först när startavgiften är erlagd.