SM-lag 2020 ställs in

SBFs styrelse beslutade i telefonmöte sent fredag em, och efter inrådan av TK, att det inte är försvarbart att avhålla semifinalerna i SM-lag. Detta är givetvis helt beroende på den pågående Corona-pandemin.

Utan semifinaler är det inte möjligt att genomföra en SM-final, och alternativ att flytta eller ändra formatet diskuterades men ansågs inte praktiskt möjliga.

Det är ett tungt beslut att behöva ta, men givet Corona-pandemin var det enligt styrelsens mening oundvikligt. Det innebär att vi inte kommer att få några svenska lagmästare 2020.

Samtidigt gavs ett uppdrag till TK att utreda möjligheten till ett mindre mästerskap spelat online (fre)lö-sö 23-24 maj (samma helg som SM-finalen skulle ha gått) där de 60 lag som kvalificerat sig till semifinalerna erbjuds delta.

TK har i uppdrag att inkomma med förslag på ett sådant mästerskap, beaktande de tekniska och spelmässiga förutsättningarna, inklusive estimerad tillgång på BBO. Ett förslag ska föreligga före påsk.

För styrelsen
Martin Löfgren