Matchens giv - Rond 8:2

Mycken möda för 10 imp

Det har inte gått enligt förhandstipsen för Everfresh, som vid det här laget i stort sett är borta ur guldstriden och i stället slåss om bronsplatsen med Ebenius Crew. Det senare laget hade en rejäl svacka under fredagen men har sedan kommit tillbaka. Att de nu möts är onekligen passande.

Från matchens andra halvlek hämtar jag denna giv:

1085
8742
10653
65
K
E1095
84
KD8742
Dkn63
Kkn3
Ekn97
93
E9742
D6
KD2
Ekn10
18
Nord
Öst
Syd
Väst
Öst giv
N-S i zonen

I öppna rummet bjöd sig Rimstedt–Eriksson som Öst-Väst till 3 sang, som gick hem i sex trick. Upmark–Nyström vid andra bordet hade högre vyer:

Väst
Nord
Öst
Syd
Nyström
Larsson
Upmark
Törnqvist
1
Pass
1
Pass
2
Pass
2
Pass
2
Pass
2N
Pass
3
Pass
3
Pass
3
Pass
3
Pass
4
Pass
4
Pass
4
Pass
6
Pass
Pass
Pass

Utan att behärska deras reläsystem tror jag mig kunna tolka inledningen. 1 kan vara en balanshand eller 4-5 i högfärg + lågfärg. 1 är relä och Öst berättar om 4-korts hjärter. Mer relä och 2 säger att lågfärgen har extra längd. 2NT frågar vidare och jag gissar att 3 nu äntligen berättar vilken färg det gäller.

En tuff slam är det hur som helst och Tobias Törnqvist kunde lätt inse både detta och att han var ensam när det gällde att försöka straffa den. Naturligtvis valde han att starta med trumf.

Johan Upmark kunde bara se tio stick, så det fordrades att ruteress satt rätt – då fanns det ett elfte. Den hyggligt feta hjärtern gick tyvärr inte att göra någonting av men om spadern satt 4-3 i försvaret skulle ett stick kunna stöldresas där. Bättre än så gick det nog inte att hitta.

Spader till kungen i andra stick följdes av ruter mot bordet. När Syd lade lågt fick Upmark nu ett alternativ till spelplanen. Skulle han saka sin sista ruter på spaderess och i stället försöka lösa hjärtern?

Det är sant att oavsett hur hjärtern sitter går den att lösa. Problemet är bara att lösningarna är väldigt olika för olika sitsar. Spela upp mot damen? Dubbelmask? En 3-1-sits i trumf skulle dessutom kunna utgöra en stöldrisk.

Efter moget övervägande bestämde sig Upmark för att det skulle bli för mycket gissning. Han fortsatte därför på sin inslagna väg: spaderstöld och ny ruter mot bordet. När spadern uppförde sig var det sedan bara att räkna in tolv stick.