Matchens giv - Omgång 7:2

Ingen rädder för hjärtern här

I eftermiddagsmatchen möttes Scania och norrländska Lerner. Där hade man att hantera följande giv:

K754
52
Dkn10
D1054
ED86
63
EK8543
K
kn103
ED10874
9
kn93
92
Kkn9
762
E8762
20
Nord
Öst
Syd
Väst
Väst giv
Alla i zon

Budgivningen såg ut att bli ungefär densamma vid båda borden men på slutet kom en avgörande skillnad.

Väst
Nord
Öst
Syd
Probert
Linder
Andersson
Swensson
Pass
Pass
1
1
1!
Pass
3NT
Pass
Pass
Pass

1 var överföring till klöver och då tyckte David Probert att 3 sang borde vara spelbart. Den lilla detaljen att han saknade hjärterhåll var tydligen ovidkommande. Nåja, någonstans har väl partnern sina värden, eller hur? Dessutom hade det ju inte kommit någon hjärterhöjning norrifrån.

Lika optimistiskt såg inte Öst vid det andra bordet på saken.

Väst
Nord
Öst
Syd
Fryklund
Ekenberg
Brännvall
Nilsland
Pass
Pass
1
1
2
Dbl
2
Pass
2NT
Pass
3
Pass
Pass
Pass

Fryklund var inne på rätt spår när han visade hjärterhåll och lite värden. Man kan tycka att Öst skulle uppskatta initiativet med enbart nyttiga honnörer men han vek sig i 3.

Nio stick gick att vaska fram i 3 sang trots att rutern satt 3-1 och därmed tjänade Proberts tuffa satsning 10 imp åt laget.


Visa alla…   |   Nyheter   |   Dag för dag   |   Matchens giv   |   Bridge-TV