Matchens giv - Omgång 5:1

Uppoffringar med och utan hinder

Efter spel fram till natten på torsdag och hela fredagen börjar det synas tecken på trötthet i finalfältet. På så sätt är det tur att den näst sista halvleken bjöd på synnerligen triviala givar. Något mer spännande än detta finns följaktligen inte att redovisa:

Dkn8432
9
kn102
Ekn4
E10
ED87542
4
985
976
kn63
EK965
72
K5
K10
D873
KD1063
3
Nord
Öst
Syd
Väst
Syd giv
Ö-V i zonen

Det finns som synes 4 hjärter i Öst-Västs kort och det som kan skapa ett annat resultat är om Nord-Syd kommer till 4 spader, som dubblat går för -300 och ger 8 imp i kassan. Så skedde vid fyra av de tio borden efter en budgivning som denna:

Väst
Nord
Öst
Syd
Pass
1
2
4
4
Dbl
Pass
Pass
Pass

Offringen är inte alldeles självklar – Nord-Syd har ju tre defensiva toppstick, även om ett av dem inte ger utdelning. Nords klöversättning ger också förhoppningar.

Vid ett av borden var det nog en vaken Syd som ofrivilligt hindrade offringen:

Väst
Nord
Öst
Syd
Pass
1
2
3!
Dbl
Pass
Pass
4
Pass
Pass
Pass

Syds utspelsdubbling på Östs överföringsbud hade med all säkerhet en avkylande effekt på Nords vilja att bjuda 4.

Bröderna Rimstedt kunde av systemskäl inte hitta till 4 spader:

Väst
Nord
Öst
Syd
2!
Dbl
2
3
Pass
3NT
Pass
4
Pass
Pass
Pass

Paret har en dubbeltydig 2-öppning: allmänt starkt eller en svag ruterhand. Därmed kom spadern aldrig in i bilden.

Och som en kuriositet: programmet Double Dummy Solver anger 5 dubblade spader som idealresultatet. Men varför 5 när Öst-Väst bara har tio stick i hjärter? Jo, 4NT är också omöjligt att straffa!


Visa alla…   |   Nyheter   |   Dag för dag   |   Matchens giv   |   Bridge-TV