Matchens giv - Omgång 3:1

Ingen trumf ut

I tredje omgången gällde det att vara vaken från början. I stort sett var det de fyra första brickorna som stod för utdelningen. Däribland fanns denna:

E
EKDkn4
Dkn632
D7
K742
32
108
kn8654
Dkn1063
10976
5
EK9
985
85
EK974
1032
3
Nord
Öst
Syd
Väst
Syd giv
Ö-V i zonen

Bara halva fältet hittade den hyggliga hjärterslammen, som straffas bara med trumfutspel. Trumf efter rutersticket räcker inte, eftersom det räcker med tre ruterstölder för hemgången.

Inte vid något bord blev det trumf ut och därmed gav slammen 11 imp i tre av matcherna, däribland BBO-matchen mellan Skalman och “En påse nötter”.

Väst
Nord
Öst
Syd
Warne
Karlsson
Ahlesved
Hultman
2 1
Pass
4
Pass
Pass
Pass
1exakt 4-korts och annan längre färg, 6-10 hp

Nog känns väl Syds hand lite i vassaste laget för en spärröppning? Visst har Nord en stark hand men att partnern ska täcka upp tre av fyra lågfärgsförlorare är svårt att tänka sig. Fast, förstås, rutersingel, klöveress och spaderkung räcker långt, så lite undersökning hade kanske varit motiverad.

Väst
Nord
Öst
Syd
Westman
Petersson
Sundström
Bergdahl
1
Pass
1NT
Pass
2
Pass
2
Pass
3
Pass
3
Pass
3NT
Pass
4
Pass
4NT
Pass
6
Pass
Pass
Pass

När Syd öppnar reguljärt och sedan visar hjärterstöd ska det förstås mycket till för att stanna under slam. Jonas Petersson som Nord ansträngde sig snarare för att hitta högre än så.


Visa alla…   |   Nyheter   |   Dag för dag   |   Matchens giv   |   Bridge-TV