Handlingar Riksstämma 2023

Under morgonen skickades denna information via e-post till samtliga distrikt.

Årets riksstämma äger som bekant rum i Örebro den 11 november.
Bifogat kommer den första delen av handlingarna som bland annat innehåller förslag till nya stadgar som kommer behandlas under punkten styrelsens förlag på dagordningen.

Anmäl deltagande NU

För de som inte anmält deltagare ombeds ni snarast så göra för att hotellrum ska kunna garanteras. Det går bra att anmäla antalet rum, namn kan meddelas senare. Anmälan görs till mme@svenskbridge.se

Bifogade handlingar:

Dokument
1 Kallelse Riksstämma 2023
2 Ramprogram
3 Hitta till Riksstämma 2023
4 Fullmakt
5 Resereglemente
6 Reseersättningsblankett
7 Röstlängd
8 Föredragningslista
9 Valberedningens förslag
10 Stadgeändringar 2023
11 Motioner jämte yttranden
12 Samlat dokument med samtliga handlingar

Hybrid

Riksstämman (dock ej efterföljande workshops) kommer att arrangeras som hybridmöte vilket innebär att mötet anordnas fysiskt på plats, men delegat eller medlem som inte kan/önskar ta sig till Örebro kan delta digitalt (MS Teams). Mer information om det i oktoberutskicket.

Övrigt

Årets Riksstämma åtföljs av diskussioner om våra viktigaste framtidsfrågor, såsom rekrytering. Allt går under rubriken Bridge-X. Det är därför oerhört viktigt att alla distrikt representeras, och att delegaterna är intresserade av våra framtidsfrågor.