Hjälp valberedningen med styrelsekandidater

Valberedningen arbetar för fullt inför Riksstämman den 11 november 2023 och vill gärna ha din hjälp med förslag på nya namn till styrelsen.

Ledamöterna för en dialog med de förtroendevalda om de kan ställa sig till förfogande för omval. Men de vill även ha förslag på nya engagerande kandidater.

Tipsa om någon som du tycker skulle passa, eller kanske du själv är rätt person, för uppgiften!

Målet är att styrelsen får en sammansättning som präglas av mångfald och jämställdhet.

Svenska Bridgeförbundet har en engagerad styrelse som under det kommande åren fortsatt kommer att jobba med fem strategiområden som togs fram av distriktsdelegaterna vid Riksstämman 2021: Engagemang, stolthet, synlighet, tävling och rekrytering.

Skicka dina förslag med e-post till valberedningens ordförande senast 15 augusti. zennica@hotmail.com

Svenska Bridgeförbundets valberedning har följande sammansättning:
Zennica Hammar, ordf.
Dan Nilsson
Robert Bäck