Möte Festivalkommittén 13 oktober

Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med SBF:s Festivalkommitté den 13 oktober 2020, 17.00.

Deltagare: Martin Löfgren (MLÖ), Carl Ragnarsson (CRA), Tomas Brenning (TBR) och Micke Melander och (MME).

1. Öppnade

MLÖ hälsade alla välkomna till mötet och förklarade det öppnat.

2. Bridgefestival 2021

Beslutades: Att Bridgefestival 2021 ska arrangeras i Örebro den 30 juli – 8 augusti 2021.

3. Program

Beslutades: Att vi mer eller mindre kommer att kopiera det program som var tänkt att hållas 2020, i princip de enda skillnaderna kommer att vara datum.

4. Avgifter och priser

Beslutades: Att samma nivåer som tidigare gällt även gäller för 2021.

5. Ekonomi/Personal

MLÖ rapporterade att det kommer bli lite förändringar vad gäller ekonomiarbetet vad gäller redovisning samt principer för ersättningar till personal, något som färdigställs av Rolf Scherdin och Suzanne Lemborn. Det kommer dock inte innebära någon märkbar ändring i det personalen erhåller.

Beslutades: Att inbjudningar till personalstab och övrig rekrytering verkställs av MME och att inbjudningarna ska vara ute för årsskiftet.

6. Samarbetspartners

MME informerade om att vi sannolikt kommer få jobbigt att få in lokala företag till kommande festival då de flesta av dem ”går på knäna” ekonomiskt på grund av pandemin.
Beslutades: Att MME tar fram säljmaterial och att SLE/JGR och MME försöker teckna avtal med lokala aktörer. MME tar hand om de nationella.
Beslutades: Att vi ligger kvar på samma nivåer kostnadsmässigt för vad det kostar att vara samarbetspartner.

7. Marknadsföring

MME rapporterade att festivallogotypen för 2021 är framtagen och temafärgen är blå-lila.
Beslutades: Att merparten av all information ska publiceras på festivalsidorna den 1 november.
Beslutades: Att internationell information och inbjudningar skickas ut vid årsskiftet.
Beslutades: Att MME ser till att vi kommer med i internationella kalendrar främst, WBF, EBL, IBPA och Bridgescanner.
Beslutades: Att MME kommer överens med redaktören för tidningen Bridge så erforderligt utrymme finns i de tidningar som ska publiceras fram till genomförandet av festivalen.

8. Nästa möte

Beslutades: Att nästa möte hålls i andra hälften av januari och att MLÖ inbjuder.

9. Avslutande

MLÖ tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid anteckningarna Ordförande

Micke Melander Martin Löfgren

Samarbetspartners