Bridgefestivalen 2020 inställd

Under extra styrelsemöte i SBF söndagen den 31 maj fattade förbundsstyrelsen beslut i Bridgefestivalfrågan.

  • Bridgefestivalen 2020 inställd
  • SM-finalerna som skulle av avgjorts i festivalveckan kommer inte att spelas
  • SM-lag mixed i Falkenberg ställs in
  • Eventuella extra onlinetävlingar i festivalen utreds

BRIDGEFESTIVALEN 2020

Under extra styrelsemöte i SBF söndagen den 31 maj fattade förbundsstyrelsen beslut i Bridgefestivalfrågan.

Beslutet, som baserade sig på en rekommendation av Festivalkommittén, är att 2020 års Bridgefestival ställs in.

Styrelsen är medveten om hur mycket Festivalen betyder för Bridgesverige, och hur de flesta medlemmar ser fram emot att resa för att möta vänner, ofta sådana man bara ser en gång om året, ta del av Örebros fina utbud och tävla i bridge i stora startfält med perfekt organisation.

De faktorer som väger emot ett anordnande är dock tunga och är främst baserade på regler och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, men också på det ansvar förbundet påtar sig med att samla medlemmar i ett stort antal.

Styrelsen gör bedömningen att vi omfattas av reglerna för maximalt antal deltagare i ett evenemang i och med att dörrar är öppna och vi inte kan ha full kontroll på in- och utgång. Vidare kan vi inte säkra att det inte uppstår samlingar kring resultattavlor, informations-/kassadisk eller toaletter. Regulativ om längd på resor gäller ännu och det finns inga tecken på att de kommer att ändras i märkbara omfattning. Vi kan och vill inte kontrollera att medlemmar i riskgrupp kommer till spel.

Olika alternativ med uppdelning av Conventum, reducerade startfält, etc har tagits upp till diskussion men inte lett till några bärkraftiga lösningar.

SM-FINALER

Tidigare styrelsebeslut, på inrådan av TK, har varit att om Bridgefestivalen ställs in så ställs även de SM-finaler som skulle avhållas under densamma in.

Styrelsen har tacksamt tagit emot ett förslag från BK St Erik om att denna klubb skulle kunna arrangera flertalet parfinaler i sina lokaler i Stockholm. BK S:t Erik har vidtagit flera åtgärder i smittskyddshänseende, och anser ett arrangemang inte är en ”offentlig sammankomst” och därmed inte omfattas av regeln om högst 50 personer samlade.

Styrelsen äger naturligtvis rätt att ompröva sitt tidigare beslut ifall den anser att situationen påtagligt har förändrats, på ett sådant sätt att det synes motiverat att ompröva. En sådan omprövning måste i aktuellt fall, enligt styrelsens uppfattning, ta sin utgångspunkt i risken för smittspridning av covid-19, såväl lokalt som regionalt och landsomfattande.

Styrelsen har diskuterat BK S:t Eriks förslag, men står fast vid sitt tidigare beslut. Styrelsen kan inte ta ansvar för SM-arrangemang som innebär, inte bara att det samlas fler än 50 personer samtidigt (under lång tid dessutom), utan också att längre resor (inte sällan med kollektiva färdmedel) måste företas för stora delar av startfältet och därutöver stora delar av detsamma består av personer i riskgrupper (t ex 70+ år). SM-arrangemang, oavsett var någonstans de arrangeras är och förblir ett SBF-ansvar.

SM LAG MIXED

Även SM Lag Mixed, som spelas under Falkenbergsveckan, ställs in.

EVENTUELLA EXTRA ONLINE-TÄVLINGAR

Styrelsen uppdrog åt TK/FK att inom två veckor utreda möjligheter till flera online-tävlingar under Festivalveckan.

Samarbetspartners