Punkter från FK-möte

Festivalkommittén avhöll telefonmöte 28 januari.

Medverkande: Carl Ragnarsson, Tomas Brenning, Micke Melander, Martin Löfgren, Johan Grönkvist (delvis), Rolf Scherdin (delvis)

Ekonomi: den komplicerade redovisningen och kontanthanteringen diskuterades. Beslutades att egen festivalredovisning ersätts av en redovisning som bokförs direkt, och avslutas senast veckan efter Festivalen, in i SBFs konton.

Samarbetspartners: Diskuterades och fattades beslut om kontakt med våra stödjande partners så tidigt som möjligt.

• 8 juniorlag har hittills hörsammat inbjudan. Vi kommer utreda behov av/möjlighet till samordnad transport från Örebro till Arlanda för sådana juniorlag som önskar åka direkt till Salsomaggiore (JVM) från Sverige. Vi kommer vidare att anordna vänskapsmatcher i takt med att lag slås ut från Chairman’s Cup.

• LoveBridge och ”Swedish Open Junior Pairs”: tävling fre-lö på “plattor”: Diskuterades om förberedelser till denna tävling, samt att sända ut specialinbjudan till relevanta adressater.

Personal: MMe är i stort sett ”i hamn” men färdigställer personallistan snarast.

SM-finaler: Beslutades om viss reducering/sammanställning av papperskopior av resultat som försök – att utvärdera löpande – i syfte att minska pappersåtgången utan att märkbart försämra servicen.

Övrigt: diskuterades en mängd småfrågor om resultatkorrigering, etc, taget från 2019 års erfarenheter.

För FK
Martin L

Samarbetspartners