Sverige i U31

Sverige har erhållit en inbjudan till den helt nyinstiftade klassen U31 i VM i Salsomaggiore 31 juli – 9 augusti.

Deltagande förutsätter att spelare är födda 1 januari 1990 eller senare.

SBFs styrelse ställer sig frågande inför införandet av denna nya klass. Då vi dessutom har en ansträngd landslagsbudget har det beslutats att inte fullt ut finansiera deltagande från Sveriges sida.

Om kvalificerat lag (se nedan) önskar spela kommer Sverige att bekosta startavgift (1000 EUR) och – vid behov – landslagströjor. Vi vill betona att detta beslut inte innebär något löfte att göra på samma sätt vid framtida mästerskap i denna klass. Spelarna måste alltså själva bekosta resa och uppehälle för mästerskapet.

WBF har bett om snart svar om vi är intresserade – för att kunna bereda plats för andra lag om så inte är fallet.

Därför gäller följande förutsättningar:

  • Anmäl i lag om 4-6 personer till UK (se adress nedan)
  • Anmälan ska vara inne senast 25 januari
  • För att spela krävs, förutom ovan nämnda ålderskrav, att man har internationell erfarenhet, dvs antingen har spelat i ett landslag eller har motsvarande erfarenhet genom spel utomlands. Dispens kan ges för enstaka spelare i ett f ö kvalificerat lag efter diskussion med UK.
  • Skulle mer än ett lag anmäla intresse kommer UK att avgöra vem som får
    representera.

Intresseanmälan till mlo@svenskbridge.se