WBF Youth Online League

För tredje året i rad ordnar WBF ett onlinemästerskap för juniorlag, detta i samma två klasser som tidigare: U26 och U21 och en ny: ”Girls” U26. Dessutom gäller att det nu är tillåtet för samma spelare att delta i mer än en klass om denne spelare för övrigt uppfyller klassens krav.

Sverige deltog 2018 men inte 2019. Det innebär att vi måste spela i en ”andradivision” och kvala till den högsta divisionen följande mästerskapsår.

Det exakta formatet bestäms efter anmälningstidens slut. Det blir ett antal kvalmatcher (preliminärt 7) varefter de bästa går till slutspel. En nyhet jämfört med förra gången vi deltog är att matchlottning görs före första matchen, vilket gör planering av matcherna lättare. Det hela ska enligt vår information vara färdigspelat i mitten av juni.

Varje lag ska bestå av mellan 4 och 10 spelare. Nya spelare kan läggas till fram till sista kvalmatchen. Dessutom måste en non-playing captain finnas (detta för att sköta BBO-administration, etc).

Mer utförlig information i detta dokument: WBF info.

I avsaknad av juniorkapten har SBF inte den personella resurserna att administrera detta mästerskap. Dock måste SBF vara den som anmäler lagen, det kan man inte göra privat.

De(n) intresserade ombeds därför att samla ihop ett lag om minst 4 personer och en NPC och anmäla detta till UK Martin Löfgren med kopia till Carina Wademark. Detta måste ske senast 18 januari för att vi ska kunna respektera anmälningstiden som går ut 2 dagar senare. Skulle mer än ett lag per klass anmäla sig förbehåller sig UK rätten att nominera vilket lag som representerar Sverige.

Fyll i laget i dokumentet för registrering nedan och maila till mlo@svenskbridge.se samt carina@svenskbridge.se
Registrering

För UK
Martin Löfgren