Matchens giv - Rond 6:2

Små marginaler

Dagens elitbridge ger inte mycket utrymme för misstag. Det betyder inte att de inte görs – men för det allra mesta får man också betala för dem. I ett konkurrensläge fattas därmed många beslut ”på slak lina”. En god illustration är denna giv från mötet mellan Berik och Ebenius Crew, där förresten några av våra främsta ”internationals” genom tiderna stötte på varann.

ED765
Dkn
1085
762
102
9862
EK976
K5
kn983
E3
432
D984
K4
K10754
Dkn
Ekn103
16
Nord
Öst
Syd
Väst
Väst giv
Ö-V i zonen

I slutna rummet skedde detta:

Väst
Nord
Öst
Syd
Axdorph
T Wrang
Efraimsson
D Wrang
1
1
2
4
Dbl
Pass
5
Pass
Pass
Pass

Redan 4 hjärter kräver att Väst kan klara sig med tre förlorare i högfärgerna. Med spaderess troligen bakom kungen krävs därmed att hjärteress sitter rätt. I praktiken går därför utgången alltid hem.

Hur är det då med offringen i 4 spader? Perfekt försvar ger fyra bet och därmed ett bättre resultat för Öst-Väst. Det återkommer vi till alldeles strax.

Öst-Väst har i detta läge +800 på brickan men Berik svänger till 5 – lite förvånande med tanke på klen trumf och fina försvarsvärden. Men visst, zon mot ozon är också en faktor att ta hänsyn till.

Nå, hur är det då med 5 hjärter. Trumfen sitter fortfarande 2-2 med esset rätt. Spaderess sitter efter kungen men lyckligtvis sitter rutern 3-3, så att Väst kan saka en spader. Även om det blir en turlig hemgång (#) undviker man i alla fall katastrofen att förvandla +800 till -100.

Och så var det dags för utspelet. Thomas Wrang valde spaderess. Det löste spelförarens problem i färgen och kunde ha varit hemspelande – men så var det som sagt inte (#).

(#) Red:s adm: Hemgång och hemgång. Med röntgensyn spelar Nord naturligtvis ut hjärter dam och får spadervända i retur för en bet.

I öppna rummet togs andra beslut:

Väst
Nord
Öst
Syd
Nyström
Morath
Upmark
Gullberg
1
1
4
4
Pass
Pass
Dbl
Pass
Pass
Pass

Upmark hade inte någon tanke på 5 utan tog dubblingen för det optimala resultatet. Han startade med ruteress och fick damen från Väst. I andra stick spelade han därför hacka till knekten.

Nyström vände med spaderhackan och Morath maskade för att sedan dra en andra trumf. Det såg inte ljust ut: tre förlorare i vardera lågfärgen och därtill en i hjärter. Minus 800, som sagt.

Anders spelade nu klöver och Upmark gick upp med kungen, ivrig att inkassera det tredje rutersticket. Läget var därmed detta:

D75
Dkn
76
9862
97
5
98
E3
D98
K1075
Ekn10
Nord
Öst
Syd
Väst

Upmark spelade nu hjärter och Morath stack med bordets ess. När han sedan slog ifrån sig med hjärter var Väst inpetad och måste ge bort ett klöverstick.

De 800 hade alltså krympt till 500. Var det då fel att dubbla?

Nej, felet var att gå upp med klöverkung. Lägger Upmark lågt, vinner Nyström och kan spela klöver tillbaka. Efter ruterkung kommer så hjärtervändan och försvaret har sina sju stick.