Minnesanteckningar UtbK 2023-11-13

Minnesanteckningar från möte med digitalt möte med UTBK den 13 november, 09.30.

Deltagare: Krister Ahlesved (KAH), Brit-Marie Warborn (BMW), Florence Fridén (FFR), Catharina Ahlesved (CAH), Gullvi Högberg (GHÖ), Björn Holm (BHO) och Micke Melander (MME).

1. Mötets öppnande

KAH hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Genomgång föregående minnesanteckningar

KAH gick igenom anteckningarna och MME rapporterade att de nu också är publicerade på hemsidan.

3. Digitala hjälpmedel

KAH demonstrerade ett nytt hjälpmedel som tagits fram som finns på www.bridge-training.com. I princip handlar det om att eleverna ska kunna bud- och spelträna där man som lärare själv kan mata in de givar man vill använda sig av.

Systemet är i princip gratis att använda men finns bara på franska, engelska och grekiska. Svenska går att få om vi hjälper till med översättningen. UTBK anser att det är ett spännande projekt som bridgelärare kan komma att använda sig av som hjälpmedel för vidareutbildningar.

KAH tipsade också om nyhetsbrev från Andrew Robson, Audrey Grant, Larry Cohen, Shark Bridge och Nya Bridgeskolan som vänder sig till de som vill lära sig mer och går ut regelbundet där många av är grattis.

Beslutades: Att vi själva går igenom sidor och nyhetsbrev och funderar på hur vi kanske kan/bör använda oss av dem samt at vi återkommer till frågan senare.
Beslutades: Att KAH ser över om vi kan få någon att översätta till bridge-training.com till svenska.

4. Nästa bridgelärarutbildning

Diskussion fördes om kommande Bridgelärarutbildning där sondering gjorts för att förlägga den till Åhus BK som är ”på gränsen” mellan Skåne och Sydöstra vilket är ett bridgetätt område där vi inte i modern tid haft någon förbundsverksamhet.

Beslutades: Att MME kollar med Sydöstra och Skåne och framförallt Åhus om 6 april och bridgelärarutbildning #5.
Beslutades: Att deltagaravgiften justeras till 900 kronor.
Beslutades: Att lägga ännu en bridgelärarutbildning i aug/sept men så att det inte kolliderar med allsvenskan. Detta blir då #6 KAH undersöker Örebro och stämmer av med TK.
Beslutades: Att en fysisk tvådagars steg-2 utbildning planeras till utbildningshelgen i januari 2025.

5. Minikurser

KAH rapporterade at MLÖ nu kommer igång med att skriva om Minikurserna som sannolikt också kommer döpas om för att heta Kort-kurser. Upplägget kommer vara detsamma, men hela materialet ska gås igenom och uppdateras vilket inkluderar PPT presentationer. Det första området är spelteknikdelen. Arbetet ska förhoppningsvis vara klart till höststarten 2024. Materialet ska indelas i nivåer efter olika svårighetsgrader.

6. Uppdateringen av hemsidan

MME rapporterade att UTBK är på väg att få en egen minisajt. Det kommer då bli enklare att exempelvis posta och hålla koll på nyhetsflödet. Diskussion fördes om menyerna och navigation på sidan samt innehåll. Beräknas vara klart och verkställt till 31 januari 2024.

7. Registrering av Bridgelärare

Frågan är sedan tidigare bordlagd då alla skulle fundera över hur det ska låtas göras.

Beslutades: Att vi beställer en funktion till hemsidan där utbildade Bridgelärare noteras. Just nu kan man bara få steg 1 och de som får den noteringen är de som gått de fyra senaste utbildningarna. Allt historiskt som är bortåt 30 år gammalt raderas.
Beslutades: Att det ska finnas tre olika steg. Steg 1 är regional. Steg 2 är nationell. Steg 3 är för utbildare.
Beslutades: Att noteringarna läggs på den nya hemsidan när funktionen är klar att sättas i drift.
Beslutades: Att utbildare av Bridgelärare får en egen nivå, Steg 3, dessa utses av UTBK och kan endast erhållas på det viset.
Beslutades: Att diplom ska skickas till de som gått utbildningen som bevis på genomgången utbildning.

8. Övriga frågor

Diskussion fördes om Onlinekursen på söndagar. I slutet av februari planeras en vidareutbildning (påbyggnad) för de som spelat ett tag och vill får grepp om helheten i budgivningen. En utbildning om åtta lektioner. Det kommer då inte spela någon roll vilket grundsystem man lärt sig i sin nybörjarkurs.

Beslutades: Påbyggnadskurs våren 24 och ny nybörjarkurs hösten 24.
Beslutades: Att inbjudningar KAH tar fram kursplan och övriga data samt gör avstämning med UTBK före publicering.
Beslutades: Att MME tar fram reklam för utbildningarna efter att KAH återkommer med vilka data som gäller för att det ska kunna låta sig göras.

9. Nästa möte

Beslutades: Att nästa möte blir i andra halvan av januari 2024. Alla undersöker 15-18 eller 22-25 och med start 09.30-11.00. Svar till MME.

10. Mötets avslutande

KAH tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid pelle-pennan
Micke Melander