BBO och JVM i Opatija

Som bekant börjar spelet vid årets Junior VM imorgon. Inga BBO sändningar kommer att göras förrän lagspelet går igång måndagen den 24 juli. Fram till dess spelas JVM par i de olika disciplinerna och ni får hålla tillgodo med bulletiner och vad som rapporteras annorstädes såsom här, running scores etc. Även live-video sändningarna via You Tube kommer att börja sändas vid denna tidpunkt.