Matchens giv - Omgång 9:2

Silvermedalj för ett nionde stick

Skalman gick in i silvermatchens andra halvlek med 11 imps ledning. Med ytterligare 10 imp på den tredje brickan började försprånget se tillräckligt ut.

106
Kkn53
D874
Dkn4
E8
E6
E93
E97532
D973
1082
kn6
K1086
Kkn542
D974
K1052
15
Nord
Öst
Syd
Väst
Syd giv
N-S i zonen

Vid båda borden spelade Öst 3 sang men vägarna dit skilde sig en aning. Slutna rummet:

Väst
Nord
Öst
Syd
Probert
Warne
Andersson
Ahlesved
Pass
Pass
3NT
Pass
Pass
Pass

Syd spelade ut spadertre till Nords tia och Östs ess. Nu slog Öst spadermasken och fortsatte med kung och hacka – själv sakade han klöver. Försvaret övergick då till klöver och Andersson tog den tredje.

Med åtta stick klara satsade Thomas Andersson nu på en inpetning. Ruter till kungen följdes av den höga spadern och ruteress, varefter han spelade in Syd på sista klövern. Någon hjärterkung fanns emellertid inte hos Syd och det blev en straff.

Öppna rummet:

Väst
Nord
Öst
Syd
Bergdahl
Ekenberg
Petersson
Nilsland
Pass
Pass
Pass
1
Pass
2!
Pass
3NT
Pass
Pass
Pass

2 betydde femkorts spader, antingen balanserad eller med någon renons.

Här startade Syd i klöver och Jonas Petersson kröp två gånger. Då tog Nilsland in sig på klöverkung och skiftade till spader. Nu kunde Öst efter spaderess maska i spader, ta ut spaderkung med hjärtersak och gå till handen i ruter för att ställa klövern med ess och hacka. Syd kunde ta för spaderdam men sedan hade Öst resten och jämn hemgång.


Visa alla…   |   Nyheter   |   Dag för dag   |   Matchens giv   |   Bridge-TV