Glöm inte att anmäla er Sommarbridge

Det står inte på förrän det är dags för de tre S:en Sommar, Sol och Semester!
Redaktör Peter Vetura vill ha in uppgifter till sommarkartan före 30 april.

I Bridge nr 3/2017, med utgivning den 2 juni, ger vi Sveriges alla bridgeklubbar möjligheten att gratis tala om vilken eller vilka spelkvällar man hälsar gästspelare välkomna under sommaren 2017

Vi planerar att som vanligt införa lättlästa kartor. Fyll i nedanstående uppgifter och skicka till redaktionen:
Peter Ventura, >>e-post

Senast den 30 april vill vi ha skriftliga uppgifter om klubbens sommarbridge.

OBS! Bara de klubber som skickar in ny information kommer med på sommarkartorna.

Uppgifter som behövs

Kopiera följande frågor, svara på dem och skicka gärna med e-post.

Klubb:
Ort:

Vi önskar införa samma information som i 2016 års sommarkarta!
(Då behöver inte nedanstående fyllas i)

Speldag(ar): Datum:
Klockan:
Adress/Spellokal:
Kontaktperson (som kan svara på frågor):
Telefon och e-post till kontaktperson ovan:
Vi erbjuder partnerförmedling! Ja__ Nej__

Skicka informationen till redaktör Peter Ventura på e-post >>e-post
via fax: 0226-130 48
eller till:
BRIDGE
Villa Cicero
775 70 KRYLBO

Senast 30 april.