Avgörande ryck av Scania?

Inledningen av finalens femte omgång tydde på att Bretz bestämt sig för att täta luckan. På de första sju brickorna plockade man in 8-0 och underläget hade krympt till 20 imp.

Men där tog det stopp. Avslutningen gick i motsatt riktning och med 40-19 i omgången tog Scania en totalledning med 201-152 inför de avslutande 16 brickorna. Det försprånget verkar vara för stort för att hämtas in.