Öppna laget till EM uttaget

Läget inför 2020 är lite annorlunda än förutvarande säsong.
Ekonomin i förbundet är ansträngd vilket påverkar verksamheten under det kommande året.
Tidigare har det funnits möjlighet att få träningsbidrag, samt bidrag att spela diverse intressanta tävlingar för därför avsatta pengar. Möjligheter som saknas under 2020 med ett par få undantag.

Under året kommer det att spelas EM (Madeira) och World Bridge Games (Salsomaggiore) de två högprioriterade mästerskapen.
Den senare tävlingen tidigarelagd till 21 augusti – 4 september vilket kanske kommer att påverka kalendern.
Övrigt är bl.a. Neighbour Challenge (Köpenhamn) 5-7 juni.
Boende kommer i huvudsak att ske i dubbelrum.

OBS-TÄVLINGEN

Som många redan vet blir OBS 2020 inställd. Skälen är av delvis ekonomisk art, men andra faktorer har också spelat in.
OBS är en tävling som spelare tidigare kunnat anmäla sig till för att visa intresse, för att vässa formen och för att träna upp sig och genomföra en tävling i hög svensk konkurrens.
I princip har den de sista 30-40 åren nästan enbart varit av observationsart och ingen ren uttagningstävling, trots att det i några fall varit kanske avgörande för uttagningarna.
Tävlingen 2019 var det en ren inbjudningstävling dit 8 par inbjöds, av vilka alla var av landslagsklass.
Förhoppningsvis och troligtvis kommer den att återuppstå i någon form så fort vi har en bättre situation än nu.

TOFTA

Av samma skäl som OBS kommer vi att ställa in en träningshelg på Tofta som annars planerats in någon gång i april. Tanken var att återbjuda Frankrike och träna inför EM men så blir det alltså inte.

UTTAGNINGAR 2020

För ett år sedan skrev jag att kriterier för uttagning är deltagande och resultat i internationella tävlingar samt nationella tävlingar av högsta klass typ CC och allsvenskan.
Även parsammanhållning, kontinuitet mm spelar in.

Sedan dess har några par splittrats och de som nybildats har inte varit med i diskussionen om EM.
Nykomponerade par kan dock komma ifråga för NC och WBG.

P.g.a. av ekonomin har vi en tidspress på oss då priserna är stigande på flyg och hotell. Men trots att jag kanske velat vänta ett tag till med uttagningarna, så är skälen till det inte överstigande övrigt.

Därför har jag redan nu till EM tagit ut:

Fredrik Nyström - Johan Upmark
Mikael Rimstedt - Ola Rimstedt
Marion Michielsen - Per-Ola Cullin

Till Neighbour Challenge och World Bridge Games kommer jag att återkomma inom förhoppningsvis ganska kort tid.

/Öppna landslagets kapten
Jan Lagerman