Svante Norling

Ålder: 13 år
Familj: Mamma, pappa, storebror (16 år) och lillebror (5 år)
Bridgepartner: Majken Wedin
Övriga intressen: Framförallt fotboll men lite golf och padel.
Bridge information: Jag introducerades till bridgen av min morfar 2018 men har inte börjat spela sedan hösten 2019. Sedan dess har jag gått på diverse samlingar (på plats och online) och jag har även spelat med min morfar på st Erik. En rolig gång var när vi faktiskt vann en helgbarometer på handicap och kom tvåa på scratch.
Skolan: I skolan får jag bra studieresultat och har många vänner som jag spenderar tid med både under och efter skoltid.