Juniorlandslaget 2018-19

Juniorlandslaget – 2018-2019

Tyvärr har vi fortsatt ingen person eller konstellation som vill ta på sig ansvaret som förbundskapten för juniorlandslaget. Det finns inte heller någon lösning för vem som ska vara ansvarig för träning och liknande.

Förutsättningen för att vi ska kunna delta i nedanstående turnering är att det finns ett antal ledare som följer med. Flera föräldrar har tidigare varit med och det finns inget som talar emot att vi fortsätter så. Uppdraget är ideellt.

För att veta vilka förutsättningar som finns för våra olika juniorlandslag vill vi att de som är intresserade skickar in svar på nedanstående frågor. Extra viktigt är det ju att fylla på i de yngre klasserna.

1) Vem avser du att bilda par med denna säsong, vilken klass satsar ni på. Om du är intresserad och söker partner är det också viktigt att du anmäler intresse.

2) Vilka av följande turneringar önskar du/ni delta i?

a) JEM (sommar 2019)
b) White House (ännu ej bestämt, mars?)
c) JNM (”påsk”)

3) Hur mycket avser ni att träna vid sida av de landslagsuppdrag ni deltar i?

4) Avser du/ni att delta i riksläger/JSM-par 2018?

Notera i samtliga fall att det inte är ett självändamål för svensk bridge att delta i olika turneringar. Självklart vill svensk bridge delta men det måste också finnas en vilja hos spelare att träna och tävla inför mästerskap. Framförallt i den parkonstellation som spelaren avser att spela i.

Vi önskar svar senast 30 november och dessa skickas till Carina Wademark på förbundet: carina@svenskbridge.se

UK

Per Leandersson - Jan Kamras