Juniorledar- seminarium inställt

SBF:s juniorkommitté har idag fattat beslutet att ställa in det juniorledarseminarium som var tänkt att hållas fredagen den 27 juli.
Anledningen är för få anmälda deltagare.
Beslut om nytt seminarium eller utbildning kommer att fattas tidigt i höst, vi återkommer i frågan och får hoppas om bättre uppslutning från landets klubbar och juniorledare vid det tillfället.

Linus Dahlström
Ordförande JK