Instruktivt spel från JVM finalen

Med 3 spader, 4 hjärter och 2 klöver har man nio bombsäkra stick i ett hjärterkontrakt. Nu har ni hissat er upp i sex hjärter som blev slutkontraktet.

Öppna JVM Lag
Opatija, Kroatien,
2015-08-28
92
Ekn85
D62
Ekn93
7
EKD6
KD109
kn
K542
D
Nord
Öst
Syd
Väst
6
Syd giv
Alla i zon
Väst
Nord
Öst
Syd

Du fick en klöver ut (gratis) som gick till liten, dam och ditt ess. Hur tänker du dig fortsättningen när du spelar två ronder trumf och Väst sakar på den andra?

OBSERVERA! Du är spelförare från Nord och får utspelet från Öst sålunda.


Klövern kan ju ge ett elfte stick om färgen uppför sig och vill man inte förlita sig på det, kan man ju alltid ge bort ett ruterstick och ta två ruterstölder på bordet som en annan variant. En enklare variant som också står på menyn som är att föredra bestående i att ta en spaderstöld på handen.

Hela given såg ut så här:

92
Ekn85
D62
Ekn93
kn4
7632
K109754
7
EKD6
KD109
kn
K542
108753
4
E83
D1086
Nord
Öst
Syd
Väst
6 =
Syd giv
Alla i zon
Väst
Nord
Öst
Syd

I finalen vid JVM lag bjöd sig såväl Svenska Zlatan som Norway till den utmärkta slammen i hjärter, Öst valde att spela ut en klöversju som gick till två, dam och Nords ess. Två ronder trumf inledde som berättade om snedsitsen. Båda spelförarna spelade därefter två höga spader och stal en tredje på handen varpå man spelade sin sista trumf till bordet och drog ut trumfen. Därefter var det bara att ta för spaderdam och lägga ned klöverkung, varvid Öst som man länge misstänkt sakar och det var därför ett lätt sak att maska ut klövertian på upploppet för de tolv sticken.

Spelet kopierades i båda rummen så några IMP delades inte ut på denna bricka. Frågan är dock om det är rätt att spela ut sin singelklöver mot slam då man har fyra hjärter och vet att det kommer att komma upp en hand med fyra hjärter i bordet och exakt en ruter?


Låt oss säga att Öst istället väljer att spela ut ruter som går till ess och mera ruter som tvingar dig att stjäla i bordet. Då fungerar ju inte ovan angivna spelsätt. MEN chanserna är ju fortfarande extremt goda att gå hem i kontraktet om man ”timar” spelet rätt.

Väl inne på bordet, tar man för en hjärter och spelar en till upp mot handen, då sakar Väst en spader som bekräftar snedsitsen. Då stjäl man sin sista ruter, spelar en klöver till mask med knekten som håller, varvid läget är:

92
kn8
E93
kn4
76
1095
EKD6
K54
10875
D108
Nord
Öst
Syd
Väst
Syd giv
Ingen i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd

När du nu spelar hjärterknekt och lägger en klöver från bordet är Väst skvisad sönder och samman i de svarta färgerna varpå du kommer att ta dina tolv stick.

Det hade varit en intressantare giv att få se och uppleva - än som det nu var i verkliga livet med klöverutspel, en gissning är dock att båda spelförarna lyckats med uppgiften även då…