Juniorlådan – Vi närmar oss start!

Nyligen hade Jan Malmström, Micke Melander, Johan Grönkvist och undertecknad möte med inriktning på det framtida arbetet i juniorlådan. Även om det är januari och själva undervisningen inte ska starta förrän i slutet på augusti eller början på september är det dags att ta uppgiften på fullt allvar.
Vi bör inom en ganska snar framtid besöka kommuner/skolor i de områden som ska vara aktiva i projektet.

Vi har valt att dela in projektet i ett antal områden för att veta vad som ska göras och vem som är ansvarig för vad. Oerhört viktigt att inte saker faller bort och att vi följer det som är uppställt.

Saker som är på gång och vem som ska göra vad

Johan Grönkvist kommer inom kort att kontakta de klubbar/distrikt som anmält intresse. Varje ort har säkert sina behov, samtidigt är det så att vi många gånger kommer kunna använda varandras idéer.
En viktig bit i sammanhanget är behovet av frivilliga i landet. Behovet av många frivilliga är normalt störst när man startar en ny grupp. 20 personer där ingen vet vad träkarl, spelförare eller hur man lägger vunna respektive förlorade stick. När väl grunderna sitter sjunker behovet normalt.

Framtagande av material

Vi ska ha ett nytt material som vänder sig till juniorer. Framförallt kommer mycket initialt att handla om MiniBridge. Historiskt har vi svenskar varit fenomenala på att bjuda i olika sammanhang. Nu börjar vi med det som är mindre abstrakt, kortspelet.
I första hand är det Micke Melander och Jan Malmström som arbetar med framtagande av nytt kursmaterial. Det nya materialet kan man säga delas in i tre omgångar. Den första är MiniBridge introduktionen, som redan är klar, den andra är en kursbok för första terminens studier och den tredje termin två.
Vi hoppas också kunna erbjuda videomaterial för de olika lektionerna utöver sedvanlig litteratur.

Lärarhandledning/instruktörshandledning/Kursplaner

Här kommer vi att ta fram ett material som handlar om hur man ska bedriva undervisning. Dels hur man ska instruera vid tavla eller liknande men också hur man instruerar vid bridgebordet. Det är många gånger stor skillnad på dessa moment. Första steget handlar om allmänna tips och trix som lärare.
Det här är självklart ett levande dokument där vi ska lägga till goda exempel som uppstår under resans gång.
Vi kommer också att ha en kortare utbildning för alla våra lärare och instruktörer, här är planen att det blir första fredagen under bridgefestivalen. Vi återkommer när vi vet mer.

Vi ska också ta fram kursplaner då vi kommer att bli en del av skolverksamheten. Här gäller det att belysa våra fördelar där bridge tränar: samarbetsförmåga, kommunikation, logiskt tänkande, matematisk förmåga och mycket mer som är positivt för de yngre.
Ansvarig för det här är Per Leandersson.

Media

Självklart är ambitionen att få genomslag i media. Det handlar om att underrätta vår omvärld vad som är på gång.
Det handlar också om att använda sociala medier. Vilka kanaler som är bäst återstår att se. Danmark som gör en liknande satsning har mycket av sin verksamhet på Facebook.
För att det här ska fungera ska vi ta fram affischer, rollups, flyers mm.

Avslutningsvis

Vi arbetar med målsättningen att när allt är klart är det en pärm med fem områden. Dessa är junioren, klubben, skolan, läraren och övrigt. Under dessa flikar ska det finnas ett komplett material som våra klubbar/funktionärer kan använda från rekryteringsstadiet till att deras elever bedrivit två terminer skolbridge!

/Juniorlådan