Klara Gustafsson

Ålder: 18 år
Familj: Mamma, pappa och storebror
Andra intressen: Spela basket och hänga med kompisar
Bridgepartners: Oftast Tobias Bern eller Johan Grönkvist men jag spelar med många andra då och då också.
Bridge information: Började som brickbytare på festivalen 2019, den innan corona, men efter en moppekrasch kunde jag inte gå och då började jag spela bridge istället för att dela ut brickor.
Skola/jobb: Till hösten börjar jag trean på natur i Örebro och annars jobbar jag som bartender på helger och under