Protokoll 2000 - 2016

Datum Protokoll Plats
2016-01-20 Styrelsemöte Gävle
2016-02-13 Årsmöte Gävle
2015-09-28 Styrelsemöte Tönnebro
2015-05-20 Styrelsemöte Gävle
2015-04-28 Styrelsemöte Söderhamn
2015-03-21 Konstituerande möte Via mail
2015-02-15 Årsmöte Skutskär
2015-01-30 Styrelsemöte Gävle
2014-09-20 Styrelsemöte Birka båt
2014-05-25 Styrelsemöte Videomöte
2014-03-30 Styrelsemöte Söderhamn
2014-02-16 Konstituerande möte Skutskär
2014-02-16 Årsmöte Skutskär
2014-01-24 Styrelsemöte Sandviken
2013-11-09 GBF Temadag Sandviken
2013-11-09 Styrelsemöte Sandviken
2013-05-20 Styrelsemöte Tönnebro
2013-02-24 Konstituerande möte Via mail
2013-02-16 Årsmöte Gävle
2013-01-25 Styrelsemöte Gävle
2012-11-10 GBF Temadag Söderhamn
2012-09-02 Styrelsemöte Bollnäs
2012-05-29 Styrelsemöte Tönnebro
2012-03-09 Konstituerande möte Via mail
2012-02-19 Årsmöte Hudiksvall
2012-02-07 Styrelsemöte Gävle
2011-09-15 Styrelsemöte Tönnebro
2011-04-26 Styrelsemöte Gävle
2011-04-06 Konstituerande möte Via mail
2011-02-20 Årsmöte Sandviken
2010-10-31 Styrelsemöte Tönnebro
2010-09-09 Styrelsemöte Gävle
2010-05-25 Styrelsemöte Sandviken
2010-03-28 Styrelsemöte Tönnebro
2010-03-01 Konstituering och styrelsemöte Gävle
2010-02-21 Årsmöte Gävle
2010-02-04 Styrelsemöte Gävle
2009-11-11 Styrelsemöte Skutskär
2009-08-31 Styrelsemöte Tönnebro
2009-05-25 Styrelsemöte Gävle
2009-03-28 Konstituering och styrelsemöte Gävle
2009-02-08 Årsmöte Sandviken
2009-01-18 Styrelsemöte Bollnäs