Om Gävleborgs BF

Välkommen till Gävleborgs BF

Distriktet har ett antal uppgifter som vi ska försöka lösa på bästa sätt.

  • DM-tävlingar som är kvalificerande till vidare spel om SM.
  • Bevilja sanktioner för silvertävlingar.
  • Tillstyrka sanktioner för guldtävlingar.
  • Utbildning av TL på steg-1 nivå.
  • Samordna övriga utbildningar i distriktet.
  • Vara till stöd och hjälp för klubbarna i de flesta frågor.
  • Vid behov vara en länk mellan klubb och SBF.

Historia
Gävleborgs Bridgeförbund bildades den 28 september 1947.
Sammanträdet hölls på Centralhotellet i Gävle. Representanter för klubbarna Söderhamn, Bollnäs, Ljusdal, Sandviken och Gävle bildade ett under Sveriges Bridgeförbund lydande distriktsförbund på mötet.
Se de fem första protokollen från föreningen nedan.

Datum Protokoll Plats
1947-09-28 Årsmöte Gävle
1947-09-28 Styrelsemöte Gävle
1947-11-16 Styrelsemöte Gävle
1948-05-02 Årsmöte Gävle
1948-05-02 Styrelsemöte Gävle