Årsmöte

Tryck på årtal för att se årsmöteshandlingar.

År Plats
2021 Sandviken
2020-2 Gävle
2020 Sandviken
2019 Gävle
2018 Skutskär
2017 Sandviken
2016 Gävle
2015 Skutskär
2014 Skutskär
2013 Gävle

Dokumenten finns sparade i arkivet som PDF-filer.

Utdrag ur stadgarna:
§ 11 Årsmöte
Förbundet samlas till årsmöte en gång om året, dock senast två månader efter att verksamhetsåret har avslutats.
Kallelse till mötet sker skriftlig senast 21 dagar före mötet.

§ 2 Verksamhetsår
Förbundets verksamhetsår sammanfaller med SBF:s verksamhetsår.

anm. SBF:s verksamhetsår är 1 september t.o.m. 31 augusti