Riktlinjer

Viktiga dokument i Distriktet.

Stadgarna för Gävleborgs BF

Ersättning till en klubb för att arrangera en DM final är 50 kr/spelare och dag. En lagfinal över två dagar är ersättningen 400 kr/lag. För ersättningen ordnar klubben en barometertävling, står för lokalhyra, ordnar priser till vinnare och utser en tävlingsledare. GBF står för kostnaden för tävlingsledare och förbundsavgifter. Klubben ansvarar att det finns förtäring att köpa i lokalen under tävlingen. Läs mera om avgifter nedan.
Avgifter Gävleborgs BF och Förbundet Svensk Bridge 2020/2021
Dessa är giltiga från 2021-01-24.