Uppmanar till att gå TL-utbildning: ”Inte så komplicerat”

Det behövs inte bara fler spelare utan också fler tävlingsledare.
– Det är inte så komplicerat som det kanske verkar, säger Skövde BA:s Anna Syberfeldt, ny tävlingsledare på klubben.

Många klubbar hade liten eller ingen verksamhet när pandemin härjade som värst. Både spelare och funktionärer försvann. Om det var brist på tävlingsledare innan blev inte bristen mindre efter utbrottet av covid-19.
Anna Syberfeldt i Skövde, som nyss gått tävlingsledarutbildning, tycker att fler borde gå den.

”Inget stort steg”

– Det är inget stort steg. Vem som helst kan gå utbildningen. Det är en endagarsutbildning, säger hon fullt medveten om att rollen som tävlingsledare inte enbart handlar om att döma vid bridgeborden.
– En av de viktigaste uppgifterna är att se till att alla trivs. Blir det regelfel gäller det att vara pedagogisk. Det gäller att kunna hantera olika situationer och förstås kunna regler.
Då kanske en och annan börjar bli orolig.
Lagboken är väl både tjock och full av obegripliga paragrafer tänker du kanske.

Mest enkla domslut

– Det är inte komplicerat att vara tävlingsledare. Det händer inte så mycket och det finns en bra sammanfattning. Du behöver i regel inte den stora lagboken. Det händer inte så mycket på klubben, där det ofta är enkla domslut som till exempel spel utom tur eller utspel från fel hand.
Hos Skövde BA märks det att det är få tävlingsledare.
– Vi är bara ett fåtal. Det blir känsligt om någon till exempel blir sjuk. Jag försöker hela tiden uppmuntra till att det ska bli fler tävlingsledare, säger Anna Syberfeldt.
Hur kan man göra?
– Det finns ju spelare på klubbarna som spelar ofta. Dom kan man försöka uppmuntra. Jag tycker att klubbarna borde pusha på mer. Distrikten anordnar kurser så det är egentligen bara att anmäla sig.
– Det har inte fyllts på med ledare och funktionärer. I klubbarna finns eldsjälar som alltid är där, men de räcker inte till, menar Anna Syberfeldt som nu uppmuntrar alla som är intresserade att gå tävlingsledarutbildningen.


Genvägar till nyheter från …


Genvägar till tävlingsresultat …
anna.jpgAnna Syberfeldt, Skövde BA.

Samarbetspartners