EM uppskjutet till juni 2022

EBL har beslutat att ännu en gång skjuta upp EM för nationella lag.
Tävlingen skulle ursprungligen ha genomförts i juni 2020, men flyttades p.g.a. pandemin fram till juni 2021 och är nu av samma anledning framflyttat igen.
Mästerskapet beräknas kunna genomföras i juni 2022 och spelplatsen kommer fortsatt att vara på Madeira.

WBF fattar senast i maj beslut om VM, som är planerat att spelas i augusti 2021, ändå kommer att genomföras.
Om så är fallet kan det komma att bli kvalificeringstävlingar med övervakat spel online, det beslutas av EBL efter att WBF lämnat besked.

EBL:s uttalande i frågan