Bridge vs demens

EBL har under åren stöttat en del projekt som forskar om bridgens inverkan på vår hälsa.
Polen har nu lämnat en rapport angående bridgens påverkan på demens och alzheimers.

Rapporten är på engelska och är genomförd av Marek Malysa samt medlemmarna i stiftelsen “Bridge to the People” i Gdansk, Polen.

Rapporten heter “Bridge – Dementia Prevention or Alzheimer Therapy as well” och finns att läsa i denna pdf-fil