Forum » Covid 19 » Trygg Livebridge

Trygg Livebridge

101 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg

Sidor

Britt-Marie Warborn
Bild för Britt-Marie Warborn
Trygg Livebridge

Vi som spelar Trygg Livebridge

Min klubb, Albrekts BK, har nu spelat bridge på klubben under en dryg månad två gånger per vecka. Vi tar max 24 par. Vi har som mest varit 10 bord och jag är lite förvånad att inte fler ha velat delta.
Vi spelar med bordkryss, personlig budlåda , full uppsättning brickor vid varje bord och endast kaffe och te som servering.
Vi har valt Mitchellguidekort så långt det går (flytteparet flyttar till närmast högre bord och vänder vid vändbord) för att undvika för mycket rörelse i lokalen. Ett orosmoment är ju bytet där viss trängsel kan uppstå.
Just nu pågår en diskussion om hur vi gör vid svängda brickor. Antingen tar Nord med sig bridgematen till öst plats eller sitter kvar och svänger brickan (ska det då vara med- eller motsols?)
Vi har självklart information före spel där vi trycker på AVSTÅND och att använda handsprit eller handtvätt mellan byten.
Spelare som känner sig minsta sjuka SKA inte besöka klubben men man kan ju bära på smittan utan att vara medveten om det. Därför tjatar vi om AVSTÅND och måste tro att deltagarna är välinformerade om riskerna att besöka klubben och själva också handlar ansvarfullt och håller avstånd.
Vi som spelar livebridge behöver hjälp av varandra så vi blir bättre på spel med Covidsäkerhet och för att underlätta för fler klubbar att komma igång. Så hör av er med era erfarenheter!

I vår klubb, Lerums BK, har vi också varit igång en månad med liknande säkerhetskoncept som BK Albrekts. Vi spelar 24 brickor. Just rondbytena har framstått som största trängselrisken och varit föremål för flera förslag. Vi håller helt med Albrekts att Mitchell är att föredra där man eliminerar korsande rörelser och istället får ett flöde genom lokalen. TL behöver bara styra så att alla inväntar TL’s anvisning ”Nu byter vi enligt guidekorten”.
När vi har sittepar som byter väderstreck har vi valt att NS fysiskt flyttar sig till ÖV och Nord tar med sig Bridgemate och sköter alltså den från Öst.
När vi tvingats spela Howell där rondbyten innebär mycket korsande rörelser och oundviklig risk för trängsel har vi utformat ett enkelt upplägg som fungerar utmärkt enligt följande:
1. TL ger en kortfattad info inför tävlingen om SBF’s utskick, accentuering av pandemin och att alla inväntar instruktioner inför rondbyte.
2. Rondbytesinstruktioner från TL:
a. Endast vid tävling med sittepar som byter väderstreck ges instruktionen: ”Sittepar som skall byta väderstreck genomför detta så snart ledig plats uppstår. Tag då med bridgemate, budlåda, deklarationer och er egen handsprit.”.
b. ”Udda bord, dvs 1,3,5,7 och 9, startar sina förflyttningar och tag med budlåda, deklarationer och er egen handsprit. Tag plats vid era nya bord om ledig plats finns, annars avvaktar ni i vänteläge på coronasäkert avstånd. Ni intar era platser så snart plats uppstår”.
c. (När förflyttningarna avstannat) ”Nu genomför jämna bord, dvs 2,4,6, 8 och 10 sina förflyttningar enligt samma mönster”.
d. (När förflyttningarna avstannat) ”Nu påbörjar vi nästa rond”.
Vid spel med 10 till 12 bord kan man pröva att göra bytet uppdelat på tre grupper.
I Lerum spelar vi inte barometer p.g.a. ökad överhörning med bordskryssen.

BK S:t Eriks styrelse var först ut att dra igång Trygg Livebridge. Med ett genomtänkta upplägg och med de nya bordskryssen blev det möjligt för andra att hänga på och spela bridge på klubben igen. S:t Erik spelar barometer och med stora lokaler har klubben inga problem med överhörning när det är lätt att sprida ut det maximala antalet bord (12 stycken).

Sammanfattning
Coronaviruset har förvisso ställt till mycket och coronan ökar fortfarande i världen. Isolering rekommenderas enligt myndigheterna för 70+. Nu talar expertisen om hela hösten och till våren kan det komma en ny våg. Inte konstigt att vi blir rädda. Social avskärmning leder också till nedstämdhet för många, uppgivenhet och depressioner för en del av oss.
Nu har kraftfulla insatser gjorts för att kunna spela Trygg Livebridge, förbundet har hjälpt till med en checklista och vi har erhållit Folkhälsomyndighetens/Smittskydds godkännande under Smittskydds stipulerade förutsättningar.
Bland oss som spelar Trygg Livebridge upplever vi nu både varandras livsglädje och bridgeentusiasm.

Britt-Marie Warborn (Albrekts), Per Sintorn (Albrekts), Elisabeth Svensson (Lerum), Tommy Rhedin (Lerum), Leif Norlin (Lerum), Vigo Silfverlin (Lerum), Johnny Östberg (S:t Erik) med flera …

Sidor

Torbjörn Jönsson
Bild för Torbjörn Jönsson

Britt-Marie Warborn skrev:


… vi har erhållit Folkhälsomyndighetens/Smittskydds godkännande under Smittskydds stipulerade förutsättningar.

På vilket sätt har ni fått ett godkännande och vilka är ”Smittskydds stipulerade förutsättningar”?

Sidor

Vigo Silfverlin

Tillställt Smittskydd, 12 juni, nedkortat:
….
Här följer säkerhetsfrågor och åtgärder som projektgruppen uppfattar som viktiga,
listade i kronologisk ordning inför och under tävling:
 Säkerhetsfråga: Den typiska medlemmen / bridgespelaren har troligen fått mycket information och från olika källor om Corona och Covid19. Ibland tyvärr motsägande. Det finns heller ingen anpassad information för bridgemiljön.
Åtgärd:
o ”Information gällande X´s BK i Coronatider” med tydlig information (bl.a.: om Corona och Covid-19; hur Corona kan smitta i vår miljö; risker och möjliga konsekvenser av Covid-19 särskilt för 70+ och andra riskgrupper som också påminns om Folkhälsomyndighetens allmänna råd till riskgrupper; förhållningssätt vid deltagande).

 Säkerhetsfråga: Tävlingsbridge har sällan föranmälningar och antalet spelare kan överstiga 50 personer i lokalen.
Åtgärd:
o Max 24 par (föranmälan), max 50 personer i lokalen.

 Säkerhetsfråga: I normala fall kan man spela tävlingsbridge och vara t.ex. lite snuvig eller ha hosta.
Åtgärd:
o I ”Information gällande X´s BK i Coronatider” skall beskrivas förändrade förhållningssätt (bl.a.: man får absolut inte spela om man kan misstänka sig vara en smittkälla; vara observant på minsta symptom på Covid-19; extra handtvätt och spritning; att man kan vara smittkälla 2 dagar innan symptom visar sig; 14 dagars karantän för person som varit i kontakt med Covid-19 sjuk person; att man kan vara smittkälla upp till 2 dagar efter en Covid-19 sjukdom; överträdelse kan föranleda anmälan till Förbundets disciplinnämnd).
o Tävlingsledaren har mandat och måste avvisa person med symptom eller som på annat sätt misstänks vara en smittkälla enligt tävlingsledarens obestridliga bedömning.


 Säkerhetsfråga: Ankomst till lokalen kännetecknas av att stå och prata i mindre grupper. Ett fåtal rör sig omkring i lokalen:
Åtgärd:
o I ”Information gällande X´s BK i Coronatider” skall beskrivas förändrade förhållningssätt (bl.a.: handtvätt; 1 ½ meters avstånd; betalning utan personkontakt; direkt placering vid tilldelat spelbord).
o Tävlingsledaren bevakar upprätthållandet av minst 1 ½ meter mellan spelarna och att omgående bordsplacering sker.

 Säkerhetsfråga: Avståndet mellan spelarnas huvuden vid ett spelbord är mellan 70 cm och 120 cm (denna säkerhetsfråga rankar högst i vår riskanalys).
Åtgärd:
o Skyddskryss på alla spelbord (se bifogad fil Bordskryss.pdf Beskrivande video är färdigproducerad inom några dagar), som separerar de fyra spelarna från varandra och ger dem var sitt ”luftrum” och sin individuella spelyta.

 Säkerhetsfråga: Avståndet mellan spelare på olika bord kan vara så lite som ½ meter.
Åtgärd:
o Reducera antalet spelbord / spelare för att garantera minst 1 ½ meter (helst 2 meter) till närmaste spelare vid annat bord.

 Säkerhetsfråga: Vid byte av spelbord, mellan ronder, kan trängsel uppstå mellan spelare, eftersom alla byter samtidigt. Antalet ronder är c:a 12 stycken och vardera 15 minuter.
Åtgärd:
o Reducerandet av antalet spelbord / spelare ger ungefär dubbla fria golvytan.
o Ett spelsystem så att enbart hälften av spelarna flyttar sig till nya bord efter varje rond.
o Reducera antalet ronder och därmed antalet förflyttningar i lokalen.
o ”I Information gällande X´s BK i Coronatider” skall beskrivas förändrade förhållningssätt för spelarförflyttning mellan ronder, extra tid för toalettbesök och handtvätt.
o Tävlingsledaren administrerar varje spelarförflyttning mellan ronder och tillser minst 1 ½ meter mellan spelarna.


 Säkerhetsfråga: Vid avslutad tävling vidtar prisutdelning och trängsel är vanlig.
Åtgärd:
o I ”Information gällande X´s BK i Coronatider” skall beskrivas förändrade förhållningssätt.
o Spelarna sitter kvar vid sina bord och pristagarna tillkännages av tävlingsledaren. Priser i form av fria spelaravgifter.
o Tävlingsledaren tillser att spelarna håller minst 1 ½ meter medan de lämnar lokalen.

 Till ovanstående säkerhetsfrågor som huvudsakligen fokuserar på droppsmitta och i viss mån direkt kontaktsmitta, kommer Förbundets förslag på säkerhetsåtgärder i förebyggande syfte för att reducera indirekta smittkällor. Förutom de generella åtgärderna som t.ex. handtvätt och rengöring listar vi de viktigaste punkterna för tävlingsbridge:
o Förberedande arbete med fysiska ting, som sedan spelarna kan komma i kontakt med, genomförs med skyddshandskar.
o Spelkort berörs endast av en enda person under en tävling.
Efter varje tävling sätts spelkort i karantän.
o Spelhjälpmedlet inmatningsdosa för resultat, sköts av en och samma person under hela tävlingen.
Efter varje tävling rengörs inmatningsdosan.
o Spelhjälpmedel såsom budlådor och systemdeklarationer är personliga.

….
Då en klubb vidtagit nödvändiga åtgärder och försett sina medlemmar med ”Information gällande X´s BK i Coronatider” så får varje spelare avgöra om hon/han vill spela eller inte. Ingen får övertalas att spela.
För Svenska Bridgeförbundets projektgrupp ”Corona-Säkerhet”


SVAR FRÅN SMITTSKYDD DEN 30 JUNI 2020:
Hej!

Har gått igenom det upplägg som beskrivs och finner att det om det följs verkar kunna reducera smittrisken så mycket att bridgespel under dessa förutsättningar bör kunna genomföras.
• Covid-19 är en droppsmitta, så bland de viktigaste punkterna anser jag vara de beskrivna plexiglasskydden mellan spelarna vid samma bord.
• Punkt nummer två i rangordningen är att man också glesar mellan borden/reducerar antalet personer som spelar, så att avstånd kan hållas smellan de olika kvartetter som spelar.
• Tredje stora risksituationen anser jag vara när man byter spelbord. Då riskerar trängsel att uppstå. Så att detta sker under ordnade former och under strikt övervakning av tävlingsledaren är avgörande för att förhindra smitta.

Med vänlig hälsning, Smittskydd Västra Götaland

Sidor

Torbjörn Jönsson
Bild för Torbjörn Jönsson

Vi tar det en gång till:

”… vi har erhållit Folkhälsomyndighetens/Smittskydds godkännande under Smittskydds stipulerade förutsättningar”.

Det där låter tryggt och bra men det är bara det att det inte stämmer. Folkhälsomyndigheten har inte varit inblandade och det finns inget ”godkännande” från Smittskydd utan en läkare där har sagt att: ” … bridgespel under dessa förutsättningar bör kunna genomföras” vilket är väldigt stor skillnad.

Om ni nu har startat någon aktionsgrupp (Trygg Livebridge …) där ni vill försöka övertala folk att börja spela bridge igen bör ni vara ärliga och inte påstå att ni har några godkännande från myndigheterna och då inte minst från Folkhälsomyndigheten som tvärtom uppmanar de i riskgrupper att avstå från onödiga kontakter.

Sidor

Carl-Henrik Nauclér

Stort tack till alla klubbar och SBFs styrelse som gör sitt yttersta för att vi ska kunna spela bridge på klubbarna igen!

Sidor

Britt-Marie Warborn
Bild för Britt-Marie Warborn

Torbjörn
Vi spelar bridge med alla de försiktighetsåtgärder som vi kan komma på. Vi vill inte smitta våra kompisar men vill erbjuda en trygg verksamhet i dessa tider och gör vårt yttersta.
Vi har inte startat någon aktionsgrupp! Vi beskriver vår verksamhet och vill saluföra den. Om det finns förbättringar på konceptet tar vi gärna detta.
Jag var väl medveten om att kritik som skulle komma när vi publicerade på Forum men med ett bra koncept och en situation som kommer att gälla under lång tid måste bridgen liksom allt annat i samhället söka sina nya former.
Det är det vi försöker och jag är tacksam att inte vara ensam i detta.

PS: Så vitt jag vet uppmanar FHM riskgrupper från att undvika NÄRA kontakter.

Sidor

Vigo Silfverlin

Så Torbjörn, vi tar det en gång till ”vi har erhållit Folkhälsomyndighetens / Smittskydds godkännande under Smittskydds stipulerade förutsättningar” PUNKT
Om någon vill förstå hur Sverige är organiserat och vem som har ansvar och befogenheter så kan följande länk besökas: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/samordning-infor-och-vid-kris/

Helt i enlighet med detta har bridgesverige fått ett OK från Smittskydd att spela bridge vid de gröna kvadraterna under Smittskydds stipulerade förutsättningar. Jag kan informera för den oinvigde att det var en lång och minutiös process med utbyte av information i båda riktningarna. Argumentation eller övertalningsförsök förekom aldrig och skulle förmodligen och förhoppningsvis mötts med ”kalla handen”.
Så Torbjörn, det du skriver ”Det låter tryggt och bra, men det är bara det att det inte stämmer” skulle jag istället säga ”Trygg Livebridge är både trygg och livsbejakande !

Min personliga agenda är att bidra till att bridgesverige skall erbjudas kunna komma tillbaka de gröna kvadraterna, under de förutsättningar som Smittskydd gett ok.
Där är vi nu med Trygg Livebridge med troligen ett fyrtiotal klubbar. De klubbar som har frågor eller vill starta eller redan startat erbjuder forumet utbyte … DET ÄR JUST TANKEN MED BEGREPPET ”TRYGG LIVEBRIDGE”. STARTA GÄRNA NYA UTBYTEN UNDER NYA TRÅDAR ”Trygg Livebridge ’din fråga’ ”.

Så Torbjörn, spekulationer om att vi skulle vara någon ”aktionsgrupp” är totalt fel och jag hoppas att inte du heller är en aktionsgrupp. Enligt min uppfattning, ingetdera hör hemma i trådar ”Trygg Livebridge xxx”.

Jag förstår att finns många som är livrädda för coronan, men ju fler av oss som börjar prata med varandra ju bättre kan vi förstå hela situationen – släppa rädsla och irrationalitet och i utbyte komma åt vårt förnuft. Om det sedan går i riktning att avstå från spel eller vilja spela är den enskildes beslut. Ingen skall varken övertalas att spela och inte heller övertalas att avstå från att spela.

Trygg Livebridge (Vigo)

Sidor

Per Jephson

Att primitivt hamra in sina argument med braskande fetstil gör dem inte mer trovärdiga men jag tycker ändå att ert koncept verkar genomtänkt ( även om pandemin sorgligt nog inte visar några som helst tecken på att avklinga), har ni också utarbetat en strategi och rutiner för hur en enskild smittad medlem ska leva upp till Smittskyddslagens stränga krav på isolering och tillgänglighet för smittspårning?

Sidor

Thomas Ålander

Per Jephson skrev:


Att primitivt hamra in sina argument med braskande fetstil gör dem inte mer trovärdiga men jag tycker ändå att ert koncept verkar genomtänkt ( även om pandemin sorgligt nog inte visar några som helst tecken på att avklinga), har ni också utarbetat en strategi och rutiner för hur en enskild smittad medlem ska leva upp till Smittskyddslagens stränga krav på isolering och tillgänglighet för smittspårning?

Är det en klubbs uppgift att utarbeta sådana strategier? Vad gäller för privatpersoner i så fall? Har vi som individer utarbetade strategier för isolering och smittspårningstillgänglighet?

Sidor

Per Jephson

Du har naturligtvis rätt, i normala fall ligger det på den enskilde individen men när en verksamhet utlovar ”trygghet” och ”säkerhet” kan man lockas att tro att det är ett etablerat faktum…

Sidor

Lars Adie

Per Jephson skrev:


Du har naturligtvis rätt, i normala fall ligger det på den enskilde individen men när en verksamhet utlovar ”trygghet” och ”säkerhet” kan man lockas att tro att det är ett etablerat faktum…

Rekommendationen är fortfarande att stanna hemma vid minsta symptom och det står inget i reglerna om att de ska avstå från smittspårning.

Sidor

Ola Brandborn

Oavsett vilket, så tillför ju bridgekryssen ett extra spännande moment - i går lutade sig utspelaren lite framåt och lade handen på bordet för att tydligare höra min partners förklaring av mina bud. Då trodde jag att hon hade spelat ut, och kastade glatt upp min träkarl.

Absolut inget fel agerat hos motståndaren, men hon kunde nu alltså välja utspel efter att ha sett alla bordets kort. Det var lite snopet. Som tur var så var det en 30 HPs 3-sangare så utspelet hade noll betydelse denna gång, men det hade ju kunnat vara känsligt.

Sidor

Per Jephson

Är det verkligen tillfredsställande att begränsningen av smittspridning ligger i händerna på förment oförvitliga, obevekliga, medicinskt bevandrade tävlingsledare som med kirurgisk precision kan avgöra när en ”kompis” snörvlingar uteslutande beror på en påstådd pollenallergi?

Sidor

Torbjörn Jönsson
Bild för Torbjörn Jönsson

Jag hade egentligen inte tänkt lägga mig i det här längre. Om folk absolut inte kan klara sig utan bridge är det inte mycket jag kan göra åt det och det är naturligtvis bra att man försöker skydda sig från smitta.

Men …

Jag tänker inte stillatigande läsa hur man försöker lura folk till spelborden med en ren lögn att man har erhållit Folkhälsomyndighetens och Smittskydds godkännande och jag har därför skickat följande mail till den mailadress förbundet anvisat för coronafrågor:

”Hej,

Några som kallar sig Trygg Livebridge hävdar följande: ”Nu har kraftfulla insatser gjorts för att kunna spela Trygg Livebridge, förbundet har hjälpt till med en checklista och vi har erhållit Folkhälsomyndighetens/Smittskydds godkännande under Smittskydds stipulerade förutsättningar”.

Med ”vi” antar jag att de menar ”medlemmarna i bridgeförbundet”. Grunden för detta påstående är det svar som en biträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Västra Götaland lämnat på en skrivelse från förbundet:

”Har gått igenom det upplägg som beskrivs och finner att det om det följs verkar kunna reducera smittrisken så mycket att bridgespel under dessa förutsättningar bör kunna genomföras”.

Jag anser att den tolkning som gjorts är direkt felaktig och dessutom farlig eftersom den kan lura folk till bridgeborden under falska förespeglingar. Smittskydd lämnar kappast några ”godkännande” utan det är en enskild läkare som gjort en bedömning, dessutom med brasklappen ”bör”. Man hävdar vidare att Folkhälsomyndigheten, som vad jag förstått inte blivit tillfrågade, också lämnat sitt godkännande.

Jag vore tacksam om förbundet klargör hurvida de anser att det finns ett godkännande från Folkhälsomyndighetens och Smittskydd för bridgespel.

mvh
Torbjörn Jönsson

(6268)”

Sidor

Britt-Marie Warborn
Bild för Britt-Marie Warborn

Per: Hur menar du med ditt inlägg?

Sidor

Torbjörn Jönsson
Bild för Torbjörn Jönsson

Vigo Silfverlin skrev:


Jag förstår att finns många som är livrädda för coronan, men ju fler av oss som börjar prata med varandra ju bättre kan vi förstå hela situationen – släppa rädsla och irrationalitet och i utbyte komma åt vårt förnuft. Om det sedan går i riktning att avstå från spel eller vilja spela är den enskildes beslut.


Ja, det känns som om jag varit hysterisk länge nog under den här resan och det hade varit UNDERBART att börja tänka klart igen utan denna förlamande skräck. Jag säger nu: bort, bort, bort till negativa tankar och ja. ja, ja till livet (och bridgen)! Vad fint att vi kan ha det här samtalet medmänniskor emellan men jag kan inte lova att det landar i att jag vill börja spela livebridge (vilket fint ord!) igen men det känns tryggt att veta att du respekterar mitt beslut (så länge det är rationellt förstås!).

Virituella styrkekramar till alla!

(Men oj vad yr i huvudet jag blivit av att vara förnuftig så här länge så nu får jag nog ta något lugnande och lägga mig ner ett tag.)

Sidor

Johan Wahlberg

Per och Torbjörn,

  • Ska vi stänga igen landets alla butiker?

  • Ska vi stänga igen landets restauranger?

  • Ska vi stoppa all kollektivtrafik?

  • Kort & gott, ska vi stänga igen hela samhället?

Om svaret är nej på dessa frågor, varför kan vi då inte erbjuda livebridge till de som känner sig trygga och som inte är oroliga?

M v h,
Johan

PS

  • Du som är orolig - åk inte kollektivt

  • Du som är orolig - använd munskydd

  • Du som är orolig - använd plasthandskar

  • Du som är orolig - spela inte live bridge - det är helt och hållet frivilligt

Sidor

Thomas Andersson
Bild för Thomas Andersson

Johan Wahlberg skrev:

  • Du som är orolig - spela inte live bridge - det är helt och hållet frivilligt

Du har egentligen helt rätt i detta. Men det är ett argumentationsfel då det inte är detta TJ vänder sig mot.

Det TJ säger är att ”trygg livebridge” (och andra likartade aktörer) vill få det att framstå som att VI INTE BEHÖVER vara oroliga, medelst referens till bl.a. FHM, och därmed riskerar att skapa en falsk trygghet hos de som kanske egentligen borde vara oroliga.

Notera att jag härmed inte tagit ställning i sakfrågan.

Sidor

Torbjörn Jönsson
Bild för Torbjörn Jönsson

Johan Wahlberg skrev:


* Kort & gott, ska vi stänga igen hela samhället?


Kan du inte försöka hålla dig till ämnet, sluta tjata om att stänga ner hela landet och spara de trådarna till Facebook? Nej, jag vill inget av det där och jag har också precis skrivit att jag får acceptera att det finns de som inte klarar sig utan bridge på klubbarna.

Men jag tänker inte acceptera att spelandet saluförs med att det är tryggt, säkert eller att man påstår att det finns några godkännanden. Inte heller att man utmålar oss andra som ”jätterädda” eller ”irrationella”.
Sveriges tre största bridgeskolor har ställt in sina kurser i höst och med tanke på att det är deras levebröd tror jag inte att de gjort det utan noga överväganden.

(Jag önskar att jag sett Anderssons inlägg lite tidigare så hade jag sparat 10 minuter av mitt liv).

Sidor

Johan Wahlberg

Torbjörn Jönsson skrev:


Kan du inte försöka hålla dig till ämnet, sluta tjata….

Giggle

Sidor

Per Jephson

”Tävlingsledaren har mandat och måste avvisa person med symptom eller som på annat sätt misstänks vara en smittkälla enligt tävlingsledarens obestridliga bedömning” kan väl inte misstolkas?
(I den bästa av världar stannar ju alla som känner sig sjuka omdömesgillt hemma även om asymptomatiska smittbärare inte kan upptäckas…)
En redan ansträngd TL med personliga kopplingar till merparten av startfältet ska då agera ”medicinsk ordningsman”?

”Vi vill inte smitta våra kompisar men vill erbjuda en trygg verksamhet i dessa tider och gör vårt yttersta.”
(Jag vill inte heller smitta mina bridgekamrater och har därför kommit på en smidig lösning: Jag låter bli att lira bridge!)

Jag hoppas självfallet att de åtgärder som uppstartande klubbar vidtar är tillräckliga men om det spär på pandemin medför det ju, utöver anmälningsplikten för samhället i stort, en informationsplikt visavi hela Bridgesverige och dess klubbar…

Sidor

Britt-Marie Warborn
Bild för Britt-Marie Warborn

Per: Vi har väl lärt oss att inte gå hemifrån om vi är det minsta sjuka, att tvätta händerna ofta och hålla avstånd (den svenska modellen). Bridgespelare klarar detta, det är inte problemet! Skulle någon missa har jag som TL inga problem att avvisa spelaren.
Torbjörn: Du har väl ett internationellt perspektiv? Hur ser det ut i andra länder? Spelar man på klubbar. Jag såg att Norge hade Bridgefestival med 100 par utan bridgekryss (enl. den bild jag såg). Vad tänker du om det?

Sidor

Per Jephson

Från mitt blygsamma nationella perspektiv framgår, enligt myndigheterna, att medborgarna i Västra Götaland nu beter sig alltmer omdömeslöst…. vilken lisa att kunna konstatera att denna regions bridgespelare undantagslöst bildar en rosenskimrande, ansvarsfull motpol till plebejerna…
Skönt att som TL i denna exemplariska omgivning aldrig behöva hemfalla åt vare sig förmaningar eller repressalier.

Sidor

Maria Danielsson

Du skriver att om man är orolig ska man använda handskar!!! ???
Tror du att Corona bara smittar från orena händer?
Dessutom handlar det om solidaritet till både sjukvården och till samhället, att försöka undvika spridning.
Just nu gäller inte JAG.
Om du vill kan jag ge dig en lektion i användning av munskydd o handskar. Det är jag bättre på än att spela bridge.
Detta var ämnat till Johan Wahlberg

Sidor

Per Jephson

Kunde inte sagt det bättre själv men min i grunden ömsinta natur förbjuder mig att gå in i en hjärnornas kamp mot en obeväpnad motståndare….

Sidor

Johan Wahlberg

Maria Danielsson skrev:


Du skriver att om man är orolig ska man använda handskar!!! ???
Tror du att Corona bara smittar från orena händer?
Dessutom handlar det om solidaritet till både sjukvården och till samhället, att försöka undvika spridning.
Just nu gäller inte JAG.
Om du vill kan jag ge dig en lektion i användning av munskydd o handskar. Det är jag bättre på än att spela bridge.
Detta var ämnat till Johan Wahlberg

Jag upprepar mig.

Lika lite som jag vill att samhällets funktioner ska klappa igen lika lite vill jag att landets alla bridgeklubbar ska hållas stängda. Jag tycker att de åtgärder som vidtagits för ”trygg livebridge” är mycket bra.

Naturligtvis är det personliga ansvaret extra viktigt i dessa tider.

Under juli hade vi i Sverige en negativ överdödlighet. Detta beror troligtvis på att många äldre äldre som dog i Corona dog upp till några månader i förtid. Det är naturligtvis tragiskt i sig. Men väl värt priset för att inte stänga ner hela samhället.

Jag, jag, jag tror fortsatt på den svenska modellen och där ingår ”trygg livebridge”. Omöjligt att veta så därför får man gå på sin egen övertygelse.

Time will tell!

Sidor

Johan Wahlberg

Per Jephson skrev:


…. men min i grunden ömsinta natur förbjuder mig att gå in i en hjärnornas kamp mot en obeväpnad motståndare….

Tillbakakaka

Sidor

Britt-Marie Warborn
Bild för Britt-Marie Warborn

Edit

Sidor

Thomas Andersson
Bild för Thomas Andersson

Johan Wahlberg skrev:

Under juli hade vi i Sverige en negativ överdödlighet. Detta beror troligtvis på att många äldre äldre som dog i Corona dog upp till några månader i förtid. Det är naturligtvis tragiskt i sig. Men väl värt priset för att inte stänga ner hela samhället.

Detta kan vara den mest empatilösa kommentar som någonsin yppats på ett svenskt bridgeforum.

Ingen har f.ö. här talat om att stänga ner samhället. Ja, förutom du då. Din värld verkar oerhört svartvit om de enda möjligheterna du ser är att stänga ner helt och leva på vatten, bröd och stearinljus alternativt låta äldre dö i förtid, ”för det är väl värt priset”.

Sidor

Lars-Göran Larsson

Det var otrevligt att läsa raden om den enes bröd som blir den andres död.

Sidor

Bertil-G Johnson

Även som tillhörande en extrem riskgrupp – 80+, rökare i 65 år och med en hjärtinfarkt bakom mig – kan jag ha förståelse för Johan W:s kalla kalkyl. Om jag och andra i samma situation hänger med 1, 5 eller 10 år till har ingen större betydelse i det stora perspektivet.

Men …

Nu gäller det att begränsa spridningen – även till andra grupper. Att handla mat är nödvändigt. Att så många arbetsplatser som möjligt kan hålla igång är nästan nödvändigt. Att det finns restauranger öppna är angeläget. Att riskgrupper inte helt isoleras kan vara viktigt.

Men hur viktigt är det i ett samhällsperspektiv att spela live-bridge?

Sidor

Logga in för att kommentera