Styrelse

Namn Roll Kontakt
Jan-Olof Henriksson Ordförande 0705-733559
>>e-post
Ulrika Forsberg Kassör 073-5930278
>>e-post
Frank Caperius Sekreterare 0498-248484 | >>e-post
Örjan Grytting Stugfogde 0733-978931
>>e-post
Bo Darvelid Vice ordförande 070-6698739 | >>e-post
Eva-Marie Elingmark Ledamot 073-6735721 | >>e-post
Hasse Tägt Ledamot 073-6735721 | >>e-post

Rolf Björn, Cissi Personne och Jens Kvarnberg är suppleanter.
Marlen Lindström är sammankallande i valberedningen.

Tävlingskommittén består av Jan-Olof Henriksson, Tommy Elingmark, Håkan Björnson, Frank Caperius och Ewa Montelius.